THEMADAG

Omgaan met onze gestorvenen

o.l.v. Hans Stolp

Het gedenken van onze geliefden

Op die dag willen we stilstaan bij de weg door de geestelijke wereld van onze geliefde gestorvenen. Wat gebeurt er met hen wanneer zij hun lichaam hebben losgelaten.
Wat doen zij nu? Op welke manier weten zij zich nu bij ons betrokken?
En wat kunnen wij nu nog voor hen doen? Ook komt de vraag aan de orde hoe wij kunnen omgaan met die gestorvenen die ons achterlieten met allerlei onverwerkte gevoelens.
Hoe kunnen wij daarmee verder? Wij willen deze dag afsluiten met een korte viering waarin wij onze geliefden danken en hen de warmte van ons hart willen toezenden.

 

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp