Jij, Michaël, mijn houvast

Jij, Michaël, je bent afgedaald tot op de aarde,
je staat vlák naast mij en bent slechts
door een dunne sluier van mij gescheiden.

Jij bent het die mij elke dag opnieuw inspireert
Jij bent het die mij. in stilte, ongemerkt, geestelijk
leiding geeft. Michaël, ik dank je daarvoor.

Je vraagt van mij om te leren denken
met mijn hart, zodat mijn denken doorstraald
wordt door verwondering, warmte en liefde.

Want alleen zo, zeg je me steeds weer, kan
de Christus in mijn hart geboren worden.

Jij, Michaël, je leert mij vooral om Christus
te ontdekken – in de stilte van mijn eigen hart.
Michaël, ik houd van jou, jij bent mijn houvast.