Karma en bewustzijn

Elk jaar in september, aan het begin van een nieuw seizoen, is onze eerste Thema-dag gewijd aan het onderwerp Karma en Reïncarnatie. Dit jaar leggen we daarbij vooral de nadruk op het begrip karma, en niet zozeer op reïncarnatie. Karma betekent daden of handelingen. In het algemeen wordt het gezien als een aanduiding van ons (levens)lot ofwel onzelotgevallen.

Rudolf Steiner heeft in het jaar 1924 vele voordrachten over dit onderwerp gegeven, vlak voordat hij ziek werd en het jaar daarop stierf. Het lijkt alsof hij ons vooral deze inzichten wilde meegeven, omdat ze essentieel zijn voor het esoterische christendom en de geesteswetenschap. Bij deze lezingen sprak hij over oude en jonge zielen en/of over de tegenstelling tussen Platonici en Aristotelici. Op onze Thema-dag gaan we hierop in, omdat het belangrijk is dat deze twee groepen die in onze tijd samen (dus gelijktijdig) geïncarneerd zijn, met elkaar leren samenwerken, hoe verschillend ze ook zijn.
Ook staan we kort stil bij de biografie van Ita Wegman: we kunnen daarvan leren, hoe we karmisch gezien naar onze eigen biografie kunnen kijken. De karmaoefening voor de nacht vormt daarnaast een belangrijk thema, waarbij we stil zullen staan.
Aan het eind van de vorige eeuw is Christus de Heer van het Karma geworden. Dat is een uiterst belangrijke ontwikkeling, waar we allemaal mee te maken krijgen. Maar hoe? Tenslotte zullen we ook stilstaan bij de verschillende vormen van karma: ons persoonlijk karma, ons familiekarma en ons volkskarma.

Karma en bewustzijn

Karma en bewustzijn