Leven met engelen

Steeds meer mensen in onze tijd doen ervaringen met Engelen op; steeds meer mensen worden zich in onze tijd van binnenuit bewust dat de Engelenwereld een realiteit is: zij hebben daar geen bewijzen voor nodig, zij wéten.

Omdat er niets toevallig gebeurt op aarde, moet deze vrij plotselinge bewustwording wel een bijzondere bedoeling hebben. De esoterische traditie vertelt dan ook, dat wij in onze tijd een nieuwe verhouding tot de Engelen gaan ontwikkelen. Wij zullen niet alleen maar dankbaar hun leiding leren volgen en hun liefde in ons eigen hart opnemen, maar wij zullen ook gaan leren om voor de Engelen te zorgen. Want de Engelen hebben onze liefde en zorg net zo nodig als wij de hunne. Eindelijk, zo is de bedoeling, gaan wij ons ook ónze verantwoordelijkheid voor de Engelen bewust worden.

Dát deze bewustwording zich in onze tijd voltrekt, hebben wij te danken aan Michaël, de leidende Aartsengel van onze tijd. Hij zendt ons inspiraties die hoe dan ook – bewust of onbewust – op ons uitwerken. De bijzondere inspiraties van Michaël helpen ons weer bewust te worden van de geestelijke wereld, stimuleren ons om ons te ontwikkelen tot vrije mensen, zetten er ons toe aan om verdieping te zoeken in alle relaties van ons leven en leren ons het gevecht aan te gaan met de verborgen, donkere kanten van ons wezen.

Als Michaël verschijnt, dan staan we op de drempel van de tijd, waarin het hogere Zelf, de verborgen Christus in ons, geboren gaat worden. Want Michaél is de grote wegbereider van dat geheim. De bewustwording van onze tijd, door de Engelen bewerkt, is dan ook een voorbereiding op die grote stap voorwaarts in de evolutie

leven met engelen

leven met engelen