Manifest tegen onverdraagzaamheid

en (religieus) fanatisme

Ik beloof ernaar te streven om het vertrouwen

te bewaren in ieder mens, in christen, jood,

islamiet of wie dan ook en ik beloof mij niet aan

de angst voor wie of wat dan ook gewonnen te geven.

Ik beloof ieder mens te eerbiedigen in haar of zijn

religie en hem of haar met respect tegemoet te treden.

Ik beloof bruggen te bouwen tussen mensen

en geen muren op te richten die hen verdelen.

Ik beloof dat ik mij niet schuldig zal maken aan

een bot cynisme, aan respectloze eerlijkheid

of aan een hooghartige gelijk hebberij.

Maar ik beloof dat ik in ieder mens en

in iedere overtuiging een facet van

de ene waarheid zal trachten te zien.

Ik beloof dat ik zal binden en niet zal scheiden,

dat ik zal liefhebben en niet veroordelen

en dat ik in ieder mens het licht van God zal zoeken.

Hans Stolp