“Maria Magdalena, Moeder van het esoterisch Christendom” II

Maria Magdalena is,

naast Moeder Maria, een van de meest intrigerende vrouwen

uit het Nieuwe Testament: ze duikt haast uit het niets op en

staat op Paasmorgen in de schijnwerpers om daarna even snel

te verdwijnen.

Dat lot deelt zij met anderen: Nicodemus, Josef van Arimathea

en Melchizedek bijvoorbeeld.

Daarbij gaat het altijd om ingewijden die in die oude tijden meestal in het verborgene, op de achtergrond werkten. Alleen daaraan al kunnen we zien dat Maria Magdalena een hoge ingewijde is.

Ook in de bijbel wordt dat in beeldtaal duidelijk gemaakt: Jezus heeft haar van zeven demonen bevrijd, ofwel, haar de zeven inwijdingen gegeven (Zie Lucas 8:2).

• De Legenda Aurea (een oud geschrift over heiligenlevens; het stamt uit de 13e eeuw en is gebaseerd op nog oudere overleveringen) vertelt over haar:

• Maria Magdalena ontleende haar naam aan de burcht Magdalum. Zij kwam voort uit een beroemde familie die afstamde van koningen. Haar vader heette Syrus, haar moeder Eucharia. Samen met haar broer Lazarus en haarzus Martha bezat Maria de burcht Magdalum die twee mijl

van Kapernaüm verwijderd lag. Ook had ze bezittingen in Bethanië dat bij Jeruzalem ligt,

en in Jeruzalem zelf.

• Maria Magdalena vormde het middelpunt van een groep vrouwen die Jezus overal volgden op zijn rondreizen. De verschillende evangeliën noemen daarbij wisselende namen, zoals Johanna en Suzanna, maar steeds is de naam

van Maria Magdalena daarbij. Opvallend daarbij is, dat al deze vrouwen de traditionele familiebanden loslaten om Jezus te volgen!

• Ze is een fiere vrouw, zelfbewust, beweeglijk en

temperamentvol. Ze is waarschijnlijk de vrouw van Jezus Christus:

• Het Evangelie van Filippus noemt haar de gezellin van Jezus;

— Jezus kust haar vaak (zegt datzelfde Evangelie);

— Jezus mag alleen als rabbi optreden als hij getrouwd is;

— Ze zalft zijn voeten: een Joodse vrouw mag alleen de eigen man aanraken. Maar de nadruk

in hun relatie ligt op het geestelijke vlak: na de opstanding noemt Maria Magdalena haar man Rabboeni: mijn Leermeester! Als ze getrouwd

waren, was hun huwelijk dus eenverstandshuwelijk.

Norea

Maria Magdalena leefde intens mee met het lijden van Jezus Christus: ze stond onder het kruis en hielp bij de begrafenis. Maar de meeste nadruk krijgt in alle Evangeliën het feit dat

zij de eerste getuige van de Opstanding van Christus was. Met de Opstanding begon de herschepping van de aarde. De mens was sinds de eerste mens Adam stap voor stap

afgedaald tot in de wereld van de materie.

Maar nu, met de Opstanding, begint de weg van de vergeestelijking, en dus van de terugkeer naar de geestelijke wereld.

Maria Magdalena was in een vroeger incarnatie Norea, de oudste dochter van Adam en Eva. Ze was dus nauw betrokken bij de weg van afdaling. Maar nu gaat ze ons als Maria Magdalena voor op de weg van de vergeestelijking. Daarom is zij de eerste getuige van de Opstanding.

Bij deze herschepping en vergeestelijking gaat een vrouw ons dus voor. Hadden we bij de afdaling naar de aarde vooral mannelijke krachten nodig, nu zullen de uitgesproken

vrouwelijke krachten ons leiden!

Hans Stolp