“Maria Magdalena, Moeder van het esoterisch Christendom” V

n de Legenda Aurea (1255 na Chr.) wordt verteld

dat Maria Magdalena samen met Lazarus, Martha,

Maximinus en anderen naar Frankrijk vaart.

In Marseille komen ze aan land. Maria predikt daar,

bekeert de koning en zijn volk en doet een wonder.

Daarna kiest het volk Lazarus als eerste bisschop

van Marseille.

Maar Maria trekt verder: naar Aix en Provence.

Na haar prediking wordt Maximinus daar de eerste

bisschop.

Weer trekt Maria verder en trekt zich terug in een

grot bij St. Baume.

Ze sterft in Aix en wordt daar ook begraven, maar

haar gebeente werd later naar de kathedraal van

Vezelay overgebracht.

De reis van de ziel

Het Evangelie van Maria Magdalena

(gevonden in 1896) beschrijft de reis van de ziel.

Dat houdt zowel de reis van de ziel na de dood in,

als de geestelijke ontwikkeling die een mens

doormaakt die werkt aan zichzelf.

Daarbij moet de mens volgens dit Evangelie de

strijd aangaan met zichzelf, met de krachten die

leven in de eigen ziel.

Maria de Groot zegt dat de zeven demonen die wij

en dan met name vrouwen in onze tijd, in onze ziel

bestrijden moeten.

De volgende zouden kunnen zijn:

onderworpenheid,

afhankelijkheid,

onzekerheid,

schuldgevoel,

faalangst,

seksobject te zijn en

onderlinge rivaliteit.