De moderne inwijdingsweg

De verantwoordelijkheid voor onze geestelijke ontwikkeling wordt in deze tijd meer en meer aan onszelf toevertrouwd. Vroeger waren het de engelen die ons leiden op het pad van de geestelijke groei, later waren het de ingewijden, en nog later was het de kerk die ons leidde op het pad van onze geestelijke groei. Tegenwoordig moeten we daar zelf voor zorgen.

Dat betekent dat we zelf heel bewust zullen moeten kiezen voor het gaan van de inwijdingsweg. Maar hoe ziet die weg er in onze tijd dan wel uit? Welke stappen moet je zetten? En hoe maak je voor jezelf geestelijke groei mogelijk?

Deze weg begint met luisteren naar binnen. Als je volhoudt en geduld hebt, zal je op een zeker moment ontdekken dat je geroepen wordt. Leer je nog beter naar binnen te luisteren, dan hoor je, wat je gevraagd wordt: om geestelijk te groeien. Zodra je je dat bewust wordt, zal je een innerlijke gedrevenheid gaan ervaren om anders naar het leven te gaan kijken.

Wanneer je je aan deze opdracht – om anders te gaan kijken – begint te wijden, ga je als vanzelf aan jezelf werken. Al doende wordt het je steeds duidelijker wat de diepere zin daarvan is: om jezelf om te vormen tot een zuiver instrument voor de goddelijke Geest. Daardoor komt er een innerlijk weten naar boven dat je antwoord geeft op vele vragen. Je wordt een wetende en er ontstaat een levende verbinding met de geestelijke wereld.

Op deze Thema-dag willen we stap voor stap stilstaan bij de verschillende fasen van geestelijke groei die we op de inwijdingsweg doorlopen. Daarom is deze dag bedoeld voor iedereen die wil werken aan zichzelf.

een zuiver instrument voor de goddelijke Geest. Het innerlijke weten ontluikt en er ontstaat een voelbare verbinding met de geestelijke wereld. En dit alles leren we aan de ervaringen die het leven zelf ons voorlegt.

Moderne Inwijdingsweg