Opkijkend naar Christus

Hans Stolp

Opkijkend naar Christus zie ik een gezicht vol liefde – 

een onvoorstelbare, onvoorwaardelijke en verwarmende 

liefde die mij ontroert.

Opkijkend naar Christus voel ik dat zijn liefde het is 

die mij de kracht geeft om eerlijk naar mezelf te kijken.

Opkijkend naar Christus voel ik mij sterker dan mijn 

teleurstellingen en leer ik om afwijzing niet met 

boosheid te beantwoorden, alleen maar met liefde.

Opkijkend naar Christus ontdek ik dat ik meer ben dan 

al die donkere gevoelens in mijzelf en krijg ik een 

vermoeden van mijn ware grootheid.

Opkijkend naar Christus vat ik de moed om over mijn 

schaduw heen te stappen op weg naar de mens die ik ten 

diepste ben.

Opkijkend naar Christus ontdek ik dat ik geroepen word 

de liefde te leven, vrijheid te schenken en in vertrouwen, 

vol overgave mijn weg te gaan, hoe deze ook loopt.

Opkijkend naar Christus weet ik mij geroepen om mij met 

zijn grootheid te bekleden .

Opkijkend naar Christus word ik mij bewust dat hij van 

mij houdt.

Opkijkend naar Christus voel ik hoe zijn liefde mij 

doorstroomt.