“Over: Eenzaamheid en Troost”

Het gevecht met de eenzaamheid*

Bijna ieder mens krijgt in onze tijd te maken met gevoelens

van eenzaamheid. Sommigen zeggen zelfs dat eenzaamheid

in deze tijd epidemische vormen aanneemt.

Denk daarbij overigens niet dat het vooral ouderen zijn

die met eenzaamheid te maken krijgen: het zijn met name

de alleenwonende veertigers bij wie deze gevoelens het

meest, en het meest intens, voorkomen.

Bijna ieder mens krijgt in onze tijd te maken met gevoelens

van eenzaamheid. Sommigen zeggen zelfs dat eenzaamheid

in deze tijd epidemische vormen aanneemt.

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de manier waarop

mensen hun eenzaamheid beleven. Sommigen lijden er

intens aan, anderen tillen er veel minder aan. Waarschijnlijk

heeft dat alles te maken met wat wij in onze jeugd beleefd

hebben: voelden we ons toen alleen en in de steek gelaten,

denk aan een klein kind dat naar het ziekenhuis moet en

voor zijn gevoel daar door zijn ouders wordt achtergelaten,

dan keert die eenzaamheid later weer terug en neemt dan

schrijnende vormen aan. Wie daarentegen een veilige en

liefdevolle geborgenheid beleefde in zijn jeugd, heeft later

veel minder last van eenzaamheid.

Eigenlijk begint onze eenzaamheid al bij onze geboorte:

tot dan toe leefden we in de geestelijke wereld.

Daar ervoeren we hoe we leefden in het hart van de

engelen, en hoe zij in ons leefden. Communicatie was daar

iets innerlijks: je voelde als mensenkind wat de engelen

bedoelden vanbinnen, en zij hoorden wat je innerlijk dacht

en doorvoelde. Maar zodra je geboren werd, moest je leren

te communiceren met je zintuigen, en ervoer je de engelen

niet meer in jezelf. Evenmin voelde dat je, dat je leefde in

het hart van de engelen.

Vanaf dat moment moeten we met onze zintuigen leren communiceren, en op die manier verbondenheid met

andere mensen en geborgenheid zoeken.

Zodra een kind geboren is, begint dan ook zijn opleiding in

de communicatie met zijn zintuigen. Veelzeggend is het dat

de eenzaamheid ons juist in deze tijd belaagt, waarin wij ons bewustzijn moeten ontwikkelen. Dat wil zeggen: de tijd

waarin wij ons bewust moeten worden van onszelf, van wat

er leeft in de ander, en van het wezen van moeder aarde. Eenzaamheid is dan ook niet alleen maar negatief.

Kahlil Gibran zei al: ‘De eenzaamheid is als een stille storm

die al onze dode takken afbreekt. Ofwel: we kunnen groeien

aan de eenzaamheid. Ook de schilder Picasso zei:

‘Niets kan tot stand komen zonder eenzaamheid.

De esoterische traditie verteld dat eenzaamheid een

noodzakelijke ervaring is op onze inwijdingsweg:

zonder eenzaamheid geen geestelijke groei.

Hans Stolp