Parijs 13 november 2015

FRANS BOSSENBROEK

Dit artikel gaat over de gebeurtenissen van 13 november 2015 in Parijs en wat er daarna veranderde op energetisch niveau in de kosmos. Voor goed begrip eerst een beschrijving van enkele begrippen, namelijk Boviswaarde, aardmagnetisme en emoties.

Wat is een Boviswaarde? 

Een manier waarop we de kwaliteit van energieën kunnen meten is met behulp van de Bovis-schaal. De waarde die op deze schaal behaald wordt heet Boviswaarde

Uitgangspunt hierbij is dat al het tastbare en ook het niet fysiek tastbare een bepaalde straling uitzendt. De frequentie of golflengte van deze straling geeft een bepaalde Boviswaarde aan. Gezonde mensen hadden tot ongeveer eind 2012 een waarde van 6500 tot 8000 Bovis. Tot die tijd was bijna iedereen afgestemd op de frequentie van de 3e dimensie van de aarde. Bleef je waarde tussen de 6500 en 8000 eenheden, dan was je gezond en paste je volledig in het beeld van de Boviswaarde. Wanneer de trilling hoger is dan 6.500 Bovis, geeft deze energie en versterkt dat de mens; een lagere waarde dan 6.500 Bovis kost energie en verzwakt de mens.

Na 2012 steeg de frequentie van de aarde. Vanaf december 2012 hebben steeds meer mensen een Boviswaarde van 8500 tot 10.000 Bovis-eenheden. Ten gevolge van resonantie is de frequentie van de mensheid mee gestegen met de frequentie van de aarde. 21 december 2012 was een belangrijk markeringspunt op de Maya-kalender; op deze datum zou op aarde een tijdperk worden afgesloten en zouden wij een nieuw tijdperk met een hogere frequentie ingaan. Mede hierdoor vinden er veranderingen plaats in onze fysieke en etherische lichamen. Bewustzijnsveranderingen, veroorzaakt door deze hogere frequenties, stimuleren het proces van spirituele groei enorm. Het lijkt er dan ook op dat de Maya’s gelijk hebben gehad door te zeggen dat er grote veranderingen op aarde zouden plaatsvinden.

De toename van de Boviswaarde kan ook vertaald worden als een toename van lichtenergie. Wat wij nu dan ook zien is dat er steeds meer verborgen, duistere zaken ‘aan het licht komen’. En wat opvalt, is dat personen met een hogere Boviswaarde vaak beschikken over een goed onderscheidingsvermogen over wat goed of minder goed aanvoelt of wat is gemanipuleerd. Vergeet niet de donkere krachten die nog steeds veel macht hebben op deze aarde trachten door manipulaties ons de weg tot bewustzijnsgroei te versperren, maar zij hebben daar steeds meer moeite mee, gezien de frequentieverhoging van de kosmische straling die ons steeds sterker kan bereiken. Dus iemand met een hoge Boviswaarde (8500-10.000) heeft dan ook meestal een beter/goed onderscheidingsvermogen. 

Kijken we naar de spirituele groei, en dat heeft weer te maken met het eenheidsgevoel aller dingen, maar bovenal met een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen, dan kom je er steeds meer achter dat het alleen maar draait om onvoorwaardelijk Godsvertrouwen, wat betekent uitbreiding van ons bewustzijn richting Universeel bewustzijn.

Emoties

Emoties in het algemeen zijn een variant op de drie basis-emoties: angst, schaamte en liefde. 

  • Angst/stress zorgt voor verkramping. Het remt de creativiteit, hersenactiviteit en de werking van het immuunsysteem. Langdurige stress en angst leiden tot overspannenheid. 
  • Liefde, positieve overtuigingen en positieve emoties veroorzaken een verbetering van creativiteit, het fysieke en mentale uithoudingsvermogen en productiviteit. Dit is een kwestie van logisch nadenken: wanneer men de juiste informatie beschikbaar heeft, neemt men betere beslissingen. 

De kwaliteit van jouw werkelijkheid wordt positief beïnvloed door een liefdevol hart-veld.

De emotionele reactie van het lichaam op gebeurtenissen gaat niet altijd “top-down” (d.w.z. de hersenen sturen signalen naar het hart en andere organen, en het lichaam reageert dienovereenkomstig). Ons hart zendt eerder eigen signalen naar de hersenen en andere organen, en het lichaam reageert daarop.

De tweerichtingscommunicatie tussen de cognitieve (= waarneming) en emotionele systemen gaat via de hersenen, maar het aantal neurale (= via de zenuwen) verbindingen dat loopt vanaf de emotionele centra naar de cognitieve centra is veel groter dan het aantal verbindingen de andere kant op. 

Onderzoekers van het Heartmath Institute (https://www.heartmath.org/) hebben ontdekt dat het hartmechanisme en de zenuwcentra van het hart zo complex en actief zijn, dat het hart als een “mini-brein” kan worden beschouwd. We weten nu dat het hart cellen bevat die noradrenaline en dopamine (neurotransmitters) produceren. Men heeft lang gedacht dat deze alleen geproduceerd werden door de hersenen en gangliën (= zenuwknopen) buiten het hart.

Het aardmagnetisme

De aarde is een supermagneet. Wanneer ze dat is geworden, weten we niet; waarschijnlijk was het een paar miljard jaar geleden. Haar magnetisch veld strekt zich tot ver in de ruimte uit en vormt de (onzichtbare) magnetosfeer. Het is van doorslaggevend belang voor de bescherming van het leven op onze planeet.

Het schermt de aarde af voor het dagelijkse bombardement van zonnedeeltjes die voor het leven zeer schadelijk en zelfs dodelijk zouden zijn. Kunnen deze deeltjes dan nooit de aarde bereiken? Dat wel; maar dan levert het alleen maar een fraai schouwspel op. Aan de (magnetische) polen van de aarde bewegen de lijnen van het aardmagnetisch veld zich namelijk in loodrechte richting naar het aardoppervlak.

Zowel boven de magnetische Noord- als Zuidpool zit dus een zwakke plek, waar de geladen deeltjes langs de veldlijnen naar onze atmosfeer kunnen afdalen. Bij sterke zonneactiviteit ontstaat aan de polen zo het noorder- en zuiderlicht: de binnendringende deeltjes botsen met de atomen in de buitenste dampkringlagen.

Parijs

Na de gebeurtenissen op vrijdag 13 november 2015 waren er op energetisch gebied verschillende opmerkelijke feiten zichtbaar. Eigenlijk was dit al het geval op die middag: de grafiek met de meetgegevens van het aardmagnetisch veld vertoonde een sterke stijging, en na de aanslag vielen de gemeten waarden van het aardmagnetisch veld drastisch omlaag. Kennelijk was de kosmos ervan op de hoogte dat er iets stond te gebeuren. Wanneer het aardmagnetisme oploopt, loopt de aarding van de mens terug: hij wordt emotioneler. Dit zien we ook terug in de eerste reacties: angst, vertwijfeling en vooral boosheid. Het zijn de primaire reacties van een mens in gevaar: het is vechten of vluchten. 

Enkele dagen later lieten de waarden op de Bovis-grafiek een opmerkelijke stijging zien. Het energetisch veld op aarde is vele malen sterker geworden en op het moment dat ik dit artikel schrijf (25 november) is het nog steeds in een stijgende lijn. Wanneer we dit relateren aan de gebeurtenissen in Parijs, dan lijkt het erop, naast al het negatieve, dat er een enorme hoeveelheid positieve energie is vrijgekomen, die de mensheid in zijn geheel op een hoger energetisch niveau tilt. Het is alsof de mens meer in verbinding is gekomen met de basiswaarden van het leven, alsof de Christusenergie het bewustzijn van de mensen heeft verhoogd. Dat niet de negatieve krachten garen hebben gesponnen bij deze gebeurtenissen. Wèl laat het zien dat het vertrouwen er mag zijn, dat liefde en licht uiteindelijk vele malen sterkere krachten zijn.

Op de manier waarop we met deze gebeurtenissen omgaan, kunnen we leren in alle rust te midden van de chaos te staan. Door dagelijks aardingsoefeningen te doen, te mediteren en ons te verbinden met de oerbron van het leven (kosmisch bewustzijn) kunnen we een forse stap in de goede richting zetten. We kunnen het leven creëren dat we willen, we kunnen oprecht zijn in onze uitingen, we kunnen begrenzende overtuigingen identificeren en loslaten. We kunnen een nieuw engagement aangaan met compassie, overvloed, liefde en betrokkenheid. Het zal zich in je lichaam en intenties weerspiegelen! En we kunnen het aflezen in de grafieken; zijn de wetenschappers ook blij! 

Dineke Jongepier-Rijskamp schrijft dat er de afgelopen jaren sprake is van een groeiend Godsbewustzijn. Vele mensen van goede wil worden bewust of onbewust in de richting van een omslagpunt getrokken. Wij kunnen tegenwoordig de niveaus van Godsverbinding in onszelf activeren door God in te voelen als een Vader die zich persoonlijk ontfermt en zich verbindt met elke ziel, die zich tot hem wendt. Zo zijn wij samen onderweg om te transformeren en wij zijn ons ervan bewust dat al het leed om ons heen, in ons en op de aarde uiteindelijk zal verdwijnen en dat wij op onze manier hier een bijdrage aan mogen geven.

Bronnen: 

http://www.praxis-umeria.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html 

http://www.nieuwskanaal.com

http://www.djr-advies.nl/publicaties/boviswaarden.pdf

https://www.heartmath.org

Frans Bossenbroek heeft in Zaandam een praktijk in Ayurveda, Cranio- Sacraal therapie en energetische geneeswijzen, tevens geeft hij Raja Yogalessen. (www.ayurvedalife.nl)