Samen op weg naar Pasen

De Mysteriën van Christus”

Duizelingwekkend groots zijn de vele geheimen

die met Jezus Christus verbonden zijn. Geheimen

die bijvoorbeeld door het Oosters-orthodoxe

Christendom worden behoed: zij vieren Kerst niet alleen

op 25 december de geboorte van Jezus), maar ook op

6 januari; de incarnatie van de Christus in de mens Jezus

bij de Doop in de Jordaan. Daarom staan we stil bij de

geheimen van de meest verheven mens die ooit leefde:

Jezus van Nazareth. Maar ook bij de geheimen van de

Zonnegeest, ofwel de Christus die zich in hem belichaamde. Eeuwenlang werd de geboorte van de mens Jezus voorbereid:

de mens die naar lichaam en ziel sterk genoeg moest zijn om

de onvoorstelbaar grootse krachten van de Zonnegeest in zich

op te nemen, zonder daar meteen aan te sterven.

Maar eveneens eeuwenlang duurde de afdaling van

de Christus, de Zoon van God, naar de zon, waar Hij de

Zonnegeest werd, en vervolgens naar de aarde, waar Hij

de Christus werd. Een weg van afdaling die met grootse offers gepaard ging. En al deze mysteriën zijn alleen nog maar de voorbereiding van wat zich sinds de Doop in de Jordaan

op aarde afspeelde:

– Hoe de Christus drie jaar nodig had om het lichaam

van Jezus van Nazareth volledig om te vormen;

– Hoe de dood van Jezus Christus aan het kruis tegelijk

een opstanding was;

– Hoe de Hemelvaart het allereerste begin was van

een heel nieuwe ontwikkelingsweg van de mens;

– En hoe Pinksteren de geboorte van de Christus in ons

betekende.

Over deze en andere Mysteriën willen wij ons op dag,

de Stille Zaterdag voor Pasen bezinnen om ons op die

manier voor te bereiden op het Paasfeest.

Hans Stolp