Stichting Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Doelstelling

In 1996 werd de stichting “De Heraut” opgericht.

De stichting ziet als haar taak:                                                                         

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten;
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvormingvan de samenleving waartoe de inzichten van het Esoterische als vanzelf leiden.
  • Wij proberen informatie te geven in het kader van de genoemde doelstellingen en willen proberen om dat besef van de beslissende veranderingen in onze tijd toe te lichten en levend te houden in elkaar.
  • Site van Stichting De Heraut met informatie over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp
hans-stolp

Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg. Met dit blad willen wij proberen mensen te informeren op het gebied van het Esoterische Christendom, mensen die eenzelfde zoektocht maken met elkaar te verbinden, te bemoedigen en waar mogelijk een weg naar de toekomst te wijzen.
Grondgedachte bij het werk van de stichting “De Heraut” en voor het blad “Verwachting” is het besef van de nadering van Christus en zijn geboorte in ons.

Wij worden geroepen om ons open te stellen voor zijn Geestkracht, om die werkzaam te laten worden in ons leven. 
Dit sluit de andere grote godsdiensten niet uit, integendeel:
diezelfde Liefdeskracht is ook in de andere grote godsdiensten werkzaam. Dezelfde Godskracht verbindt ons en slechts angst houdt ons gescheiden. Daarom willen wij voortdurend zoeken naar wat ons verbindt en niet naar wat ons scheidt.