“Stilstaan bij onze geliefde gestorvenen” 3

III. Ingaan in het Devachan

Aan het einde van het verblijf in de astrale wereld

maakt het Ik, of de geest, van de gestorvene zich

los van het astrale lichaam en gaat de lichtwereld

of, zoals de hemelwereld ook wel wordt genoemd,

het Devachan binnen.

Het astrale lichaam dat achter blijft, valt uiteen:

(astrale) stof wordt tot (astrale) stof. Overigens:

de achterblijvenden op aarde kunnen de gestorvene

gedurende de tijd die hij doorbrengt in de astrale

wereld, helpen door ook zelf door een bezinningsproces

heen te gaan om zich bewust te worden van de diepere

betekenis van hun relatie met de gestorvene.

Ook kunnen zij hem, hun blijvende liefde toe bidden:

een gebed dat verwarmt en goed doet.

In het Devachan begint in zekere zin al de voorbereiding

op een nieuwe incarnatie. En wel door de geestelijke

winst die in het laatste aardse leven werd behaald,

om te zetten in nieuwe vermogens.

Zodat de gestorvene later, als de tijd daar rijp voor is,

als een ander, nieuw mens aan een nieuwe aardse

incarnatie kan beginnen.

In mijn boek: “Wat gebeurd er als je doodgaat?”

kun je veel uitgebreider lezen over de reis van de

gestorvene door de etherische wereld en de astrale

wereld naar het Devachan.