25 Jubileum

Stichting de Heraut bestaat 25 jaar, Om dit jubileum te vieren hebben wij als bestuur een symposium georganiseerd met het thema; Rudolf Steiner. Stichter van een nieuwe cultuur tevens wordt  het nieuwe boek van Hans Stolp; de mysteriën van Christus. 
Dit symposium was zondag 31 oktober 2021 in theater Orpheus te Apeldoorn.
Wij kijken als bestuur terug op een zeer geslaagde dag, waarin we elkaar weer hebben kunnen ontmoeten zowel in de zaal als de honderden mensen die deze dag mee hebben gekeken met de livestream. Onze dank daarvoor.

Sprekers

Hans Stolp

Hans Stolp is pastor en auteur. Ook is hij redacteur van ons kwartaalblad ‘Verwachting’.
Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de vele lezingen die hij geeft over het esoterisch christendom.

Wilma Mulder

Naast haar dagelijks werk als advocate heeft zij zich de afgelopen jaren verdiept in het werk van  Rudolf Steiner.
Zij is ook redacteur  van ons kwartaalblad Verwachting.

Pieter Zandberg

Voorzitter van Stichting de Heraut

Dagvoorzitter

Rudolf Steiner

en de Mysteriën van Christus

Hans Stolp gaf uitleg aan de levensfasen van Rudolf Steiner en hoe zijn levenstaak inhoud heeft gegeven en wat wij daar nu van kunnen leren. Nu misschien wel toepasselijker dan ooit.
In de laatste uiteenzetting werd het boek de Mysteriën van Christus, voor wie het geheim begrijpen wil, besproken

boek rudolf steiner
De Mysteriën van Christus voor wie het geheim begrijpen wil.

fotocollage

De zeven zegels uit München

Wilma Mulder heeft uitgelegd wat de zegels van Munchen betekenen en hoe we deze zegels van Rudolf Steiner ook nu nog kunnen gebruiken.