Tips voor mensen die ouder worden

  1. Ons fysieke lichaam wordt, hoe langer we leven, steeds ouder en verliest gaandeweg zijn energie, lenigheid en uithoudingsvermogen. Maar het bijzondere is dat ons etherische lichaam bij het ouder worden steeds jonger wordt! Als mensen zeggen: Ik word langzamerhand wel wat ouder, maar ik voel me niet oud, komt dat omdat ze zich meer vereenzelvigen met hun ziel (en dus met hun etherische lichaam), dan met hun fysieke lichaam. 
  2. De ouder wordende mens die zijn ziel vergeet en denkt dat hij alleen maar bestaat uit een fysiek lichaam, zal zich de gevangene gaan voelen van de afbraak van zijn fysieke lichaam. Dan beginnen depressies, teleurstelling en somberheid zijn ziel binnen te trekken. Het is veelzeggend dat het aantal mensen dat kiest voor zelfdoding (verhoudingsgewijs) het hoogst is in de groep mannen boven 75 jaar!
  3. Maar hoe komt het eigenlijk dat ons etherische lichaam steeds jonger wordt? Het etherische lichaam is bij onze geboorte als het ware samengeperst tot een klein pakketje. Bij het ouder worden vouwt het zich langzaam open: het wordt tijdens ons zevende levensjaar geboren en wordt dan pas actief. 

Bij het ouder worden (na de midlifecrisis) verwijdt het etherische lichaam zich geleidelijk en begint zich op die manier steeds losser van het fysieke lichaam te maken. Maar hoe meer het etherisch lichaam zich losmaakt van het fysieke lichaam, hoe meer de eigen verjongende krachten ervan vrijkomen. Die vrijkomende krachten geven ons het gevoel dat we ondanks een haperend fysiek lichaam toch niet oud zijn.

  1. Hoe meer het etherische lichaam vrijkomt, hoe meer wij ook een directe verbinding met de geestelijke wereld kunnen gaan ervaren. Alleen dan echter, als we openstaan voor die wereld. Daarbij zullen we dan ook mogen ervaren hoe onze beschermengel steeds dichterbij komt, haast voelbaar dichtbij. 
  2. Degene echter die zijn aandacht vooral richt op het in verval rakende fysieke lichaam   zal niets merken van dat gevoel van verjonging, van de geestelijke wereld die dichterbij komt, en evenmin van zijn of haar engel!
  3. Door het losrakende etherische lichaam komen ook onze emoties gemakkelijker naar boven. Schaam je daar niet voor, maar besef dat het een geschenk is dat je steeds meer een volledig mens mag worden, met emoties en al!
  4. Door de sterkere verbinding met de geestelijke wereld kunnen inspiraties vanuit die wereld gemakkelijker onze ziel binnenstromen. Daardoor kunnen wij haast ongemerkt groeien in wijsheid. Zo ontluikt de ouderdomswijsheid in ons. En niets maakt de ouder wordende mens zo mooi als die ouderdomswijsheid. Die maakt ons als oud mens tot een geschenk voor jongeren die zich kunnen laven aan onze wijsheid.
  5. Door de sterkere verbinding met de geestelijke wereld mogen we – als we oud worden – kanaal worden voor de engelen die de ontwikkelingen in onze tijd aansturen: de Tijdgeesten. Zij hebben oudere mensen nodig (die staan immers meer open) om via hen hun heilige energieën tot op de aarde te kunnen laten uitstromen. Oude mensen zijn daar veel meer dan jongere mensen voor geschikt, omdat ze immers (als ze zich tenminste niet afsluiten) langzaam opengaan voor de geestelijke wereld en dus tot kanaal kunnen worden.
  6. Goethe zei het al: Het kind is een realist, de jongeling een idealist, de man een scepticus en de grijsaard een mysticus. Wie als ouder wordend mens geen mysticus wordt, heeft ergens onderweg de verkeerde afslag genomen!
  7. Wie deze geheimen van het ouder worden bewust beleeft, zal ook het prachtige gedicht van Ida Gerhardt begrijpen, dat zij Genesis noemde. Het eerste gedeelte van dit gedicht luidt:

Oud worden is het eindelijke vermogen

ver af te zijn van plannen en getallen;

een eindelijke verheldering van ogen

voordat het donker van de nacht gaat vallen.

Het is een opengaan van vergezichten,

een bijna van gehavendheid genezen;

een aan de rand der tijdeloosheid wezen.

Wie het ouder worden zo mag beleven, wordt niet alleen tot een geschenk voor de Tijdgeesten, voor de eigen engel en de gestorvenen die ons zijn voorgegaan, maar ook voor alle mensen op aarde die het mysterie van het ouder worden aan jou mogen aflezen!