U, de ware Christophorus

HANS STOLP

U, die geboren werd in een grot in Bethlehem,

U, die de naam Jezus kreeg, een naam die

brenger van het heil betekent, U kwam naar 

de aarde in de tijd van de winterzonnewende,

op 25 december, de tijd waarin mysteriën

voelbaar worden voor wie zich raken laat. 

Nooit is het wezen van de aarde – en nooit is 

ons hart ontvankelijker voor de stille krachten

uit hogere werelden dan juist in die tijd.

Aan U werd de onvoorstelbaar grootse taak

toevertrouwd om de Zonnegeest, de Christus,

in uw ziel en in uw lichaam op te nemen, zodat

Hij op aarde werkzaam zou kunnen worden, 

ons tot heil. Dat gebeurde bij de Doop in 

de Jordaan, op 6 januari. Daar werd U tot 

Christophorus, wat Christusdrager betekent.

Sindsdien zijn de dagen tussen 25 december

en 6 januari heilige dagen geworden – en zijn

de twaalf nachten in die tijd heilige nachten

geworden. In die nachten kunnen allen die zich 

daarvoor openstellen, het ontroerende mysterie 

beleven, hoe ook in hun hart en in hun ziel 

de liefdeskrachten van de Christus geboren worden. 

U, Jezus, U die de grootste der mensen bent, U 

wilde ons leren hoe ook wij tot een Christophorus 

kunnen worden, als wij ons hart in die heilige dagen 

en nachten openstellen voor de stille en genezende

krachten van Hem die alleen maar Liefde is. 

Daarom bidden wij: laat ons in deze heilige tijd 

het wonder mogen beleven van de Christus die 

als een bron van sprankelende liefde in ons hart

begint te stromen en ons tot genezing wordt.