Versterk je Zelfgenezend Vermogenop 5 niveaus

HENK FRANSEN

Om je zelf genezend vermogen te versterken onderscheiden zich de volgende vijf niveaus:

  • Lichaam
  • Gevoel
  • Denken
  • Relaties
  • Ziel 

Ze gelden globaal voor iedereen en je kunt er aan werken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat op elk niveau factoren bestaan die het verschil kunnen maken tussen leven en dood.

Het fysieke niveau

Ten eerste is er natuurlijk het fysieke niveau: je lichaam. Voeding is op het lichamelijke niveau van groot belang. De gifstoffen in onze omgeving zijn toegenomen en onze voeding is de laatste tientallen jaren verarmd. Honderd jaar geleden kreeg één op de twintig mensen kanker; tegenwoordig is dat één op de drie! Kankerdeskundigen geven aan dat leefstijlfactoren daarin een belangrijke rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: synthetische kleding, kunstmatige voeding, E-nummers, gifstoffen in ons milieu, elektromagnetische straling en stress. Onvoldoende rustmomenten en een chronisch tekort aan slaap zijn een aanslag op je lichaam en welzijn. 

Lichaamsbeweging is ook een verwaarloosde factor op het lichamelijke niveau. Met lichaamsbeweging verspreid je zuurstof in je lichaam en voer je afvalstoffen af. Zuurstof is eigenlijk belangrijker dan voeding, je kunt maar heel kort zonder. Wanneer je aan sport doet is het belangrijk dat je daar plezier aan beleeft: niet te ver over je grenzen gaan, maar op je grenzen balanceren. Je ‘moet’ tijdens beweging kunnen blijven praten en gewoon blijven ademen. 

Hoe belangrijk zijn deze factoren op het lichamelijke niveau? Een conclusie van de WHO (World Health Organization) is dat we het kankerrisico met 60 tot 70% kunnen verminderen door gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en niet-roken. Dat is een spectaculaire uitspraak, gedaan door een erkende reguliere instantie en geeft je een indruk van de kracht en impact van eenvoudige natuurlijke maatregelen.

Het gevoelsniveau

Baby’s die emotioneel verwaarloosd worden, groeien minder dan kinderen die dat niet worden. Die baby’s blijken een groeiachterstand op te lopen, die je zou kunnen vergelijken met ondervoeding. We worden dus niet alleen lichamelijk gevoed, maar ook emotioneel.

Ik zie emoties als indicatoren van behoeftes. Als die niet worden bevredigd, ontstaat er stress in het lichaam. Verdriet, frustratie, onmacht, zijn indicatoren dat er iets veranderd moet worden in je leven. Besteed je enkel aandacht aan de emoties en niet aan de behoeftes die eronder liggen, dan blijven de emoties terugkeren in je leven omdat je de diepere oorzaak (de behoeften) niet aanpakt.

Op zich zijn alle emoties helend: woede geeft aan waar je grenzen liggen, verdriet kun je eruit huilen. Alleen als je in emoties blijft hangen, worden ze toxisch. Je kunt ze helen door je verantwoordelijkheid te nemen. Ernaar te kijken, je onvervulde behoeftes te zien en dit proberen op te lossen met een therapeut of iemand die dicht bij je staat. 

Het denkniveau

Als je behoeftes bevredigd worden, voel je je automatisch verbonden, gelukkig en vervuld. Je krijgt daardoor ondersteunende en creatieve gedachtes. Worden je behoeftes niet vervuld, dan neig je meer naar beperkende gedachtes. Wanneer je (in het verleden) erg gekwetst bent, dan zie je op een gegeven moment alleen nog maar ‘wat er niet is in je leven’. Je raakt gefixeerd op tekort. Dit kan een negatieve spiraal creëren, waardoor je steeds negatiever wordt en je het gevoel krijgt dat je vast zit in je leven. De oplossing: zorg goed voor jezelf en wees eerlijk over wat je nodig hebt.

Het relationele niveau

Als een topsporter een medaille wint, bedankt hij – zodra hij een microfoon in zijn hand krijgt – als eerste de mensen om hem heen: zijn trainer, familie en vrienden. Hij voegt daar vaak nog aan toe: zonder jullie had ik dit nooit gekund. Dit eenvoudige voorbeeld geeft een indruk van het belang van steunende relaties voor onze prestaties en gezondheid. Een van de ergste martelingen in gevangenissen is eenzame opsluiting. Mensen zijn daardoor in staat in korte tijd zelfmoord te willen plegen. We hebben elkaar echt nodig in het leven! In de gezondheidszorg, alternatief en regulier, is dit wat mij betreft een van de meest onderschatte factoren voor het ontstaan en herstel van ziekten.

Veel mensen hebben relaties waarin ze niet gelukkig zijn. Waarin ze niet gevoed, maar eerder vergiftigd worden. Als ik dat hoor, moet ik altijd aan die eenzame opsluiting denken. Een goede, steunende relatie kan het verschil maken tussen leven en dood. Daarom is het belangrijk om je met mensen en relaties in te laten die je energie opleveren. Je hoeft relaties die dat niet doen niet per se af te breken, maar je kunt er minder aandacht aan besteden of er een andere vorm voor vinden. 

Spontane genezing

Er is een onderzoek gedaan naar zeer zieke mensen, die onverwacht toch beter werden. Het bleek dat daarvoor geen specifieke behandeling kon worden aangewezen. Mensen werden dus beter door zeer verschillende behandelmethoden. De belangrijkste gemeenschappelijke factor die wel werd gevonden is dat deze mensen een groot vertrouwen hadden in hun behandeling. Daarnaast bleken deze mensen meerdere mensen in hun omgeving te hebben die onvoorwaardelijk achter hen stonden. Op dit moment wordt er in het ziekenhuis weinig aandacht besteed aan dit gegeven. Dat is een gemiste kans want onderzoek laat dus zien dat het hier om een heel belangrijke factor gaat.

Ik denk dat het heilzaam zou zijn wanneer een patiënt die bijvoorbeeld chemotherapie krijgt en daar veel weerstand tegen heeft, psychologische hulp aangeboden krijgt. Een psycholoog die de patiënt helpt zijn angsten en weerstanden ten aanzien van de behandeling op te lossen zodat hij/zij meer achter de voorgeschreven behandeling kan staan.

Het zielsniveau

De ziel heeft voor mij te maken zingeving. Men ontwikkelt zich zoals het bedoeld is: je komt uit de verf en ervaart vervulling. Je echte ontwikkeling heeft er volgens mij altijd mee te maken dat jouw ontwikkeling in dienst staat van de ontwikkeling van anderen. Je dienstbaar maken. Als anderen er iets aan hebben en er iets van ontvangen, ga je meer stralen. Ik noem dat ‘het leven waarvoor je in de wieg gelegd bent’. 

Niet iedereen weet precies wat een ziel is. Ik ook niet. We weten wel wat een ‘zielloos’ iemand is en hebben ook een voorstelling bij het omgekeerde: een ‘bezield’ iemand. Het verschil tussen deze personen is groot. De een voelt futloos en zwak, de ander vol energie en sterk. Dat is de potentie van het hebben van een inspirerend doel.

Voor mij zijn je interesses een belangrijke richtingaanwijzer naar je ziel. Hoe kom ik daarbij? Wanneer je je interesses volgt, raak je al snel enthousiast of geïnspireerd. De wortel van het woord interesse betekent ‘van God’, enthousiasme betekent ‘God ingesloten’ en inspiratie betekent ‘Geest inademen’. Dit gegeven kan je helpen bij je eigen kern te komen en te zien wat je wezenlijk raakt of wat voor jou belangrijk is. Het verbaast mij hoeveel jaren mensen kunnen doen wat ze eigenlijk niet willen, wat hen tegenstaat zelfs, voordat het lijf het niet meer trekt en ziek wordt.

Er zijn ernstig zieke mensen in mijn praktijk, die alleen hun zielsniveau hebben opgepakt. Ze zijn door hun ziekte gaan doen wat ze eigenlijk altijd al graag hadden willen doen. Ze zijn gestopt met ‘afwachten’ en kozen om te gaan leven! Zij doen het vaak verrassend goed. 

Dat waren in vogelvlucht de vijf niveaus van zelfgenezing. Het is niet zo dat alle niveaus helemaal gezond moeten zijn, maar het kan zinvol zijn je sterkste niveau uit te bouwen en je zwakke plekken preventief te versterken. 

*******

Henk Fransen is afgestudeerd als arts en deed 30 jaar onderzoek naar de zin en onzin van alternatieve geneeswijzen. Hij schreef de boeken: ‘Bondgenoot, de autobiografie van een immuuncel’, ‘Versterk je genezend vermogen op 5 niveaus’, ‘Handboek kanker’ en ‘De betekenis van kanker’. In 2015 lanceerde hij ‘De zoektocht naar genezing’. De video’s hierover zijn op YouTube meer dan 180.000 keer bekeken. In 2016 viel hij de markt op door zijn visie het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland te creëren. 

Naast de reguliere geneeskunde, verdiepte Henk Fransen zich in de complementaire, alternatieve geneeswijzen. Henk Fransen: “Ik ontdekte dat mensen zichzelf kunnen voeden of vergiftigen op vijf niveaus. Elke ziekte, elk leven, is complex. Tientallen factoren hebben invloed en komen bij elkaar wanneer iemand ziek wordt. Vaak wordt er gekeken naar één aspect, waaraan gewerkt wordt. Voor één iemand kan dat kan werken. Maar het complex van factoren is voor iedereen anders. Van één ongunstige factor, zul je over het algemeen niet ziek worden, maar wanneer je aan meerdere ongunstige factoren wordt blootgesteld, kan dat tot ziekte leiden.’’ 

Voor meer informatie