Verwondering

 Als je eerlijk terugkijkt naar

hoe je leven ging, dan zie je

niet alleen de goede tijden,

maar zie je ook de donkere perioden,

de verwarring en het verdriet.

Maar als je dat durft: kijken

naar die donkere tijden, zie je

dan ook hoe je juist toen werd

geleid en uiterst liefdevol behoed?

Kun je al zien dat juist dat donker,

die pijn, die angst en die wanhoop

ertoe bijdroegen om jou tot inzicht,

tot overgave en tot wéten te leiden?

Zie je al dat niets in jouw leven

zinloos was of vergeefs?

Kun je het al zien: die onafgebroken

zorg en liefde die er altijd waren,

ook toen je dat zelf nog niet

kon zien en nog niet kon voelen?

Kun je al kijken met verwondering?

Verwondering: waar dat

in ons opbloeit, daar komt

de Geest Zelf in ons aan het licht,

daar wordt Christus nieuw geboren.

Kijk maar, kijk naar je leven,

maar kijk met verwondering.