Wees welkom, Christuskind!

Wees welkom, Christuskind, in mijn hart.
Want dit is de tijd dat U in mijn hart geboren
wilt worden. Dit is de tijd dat Uw heilige
krachten willen ontwaken in mijn ziel,
zodat ik nieuw leer denken, vol bewogenheid,
liefde en inzicht. Wees welkom, Christuskind!

Wees welkom, Christuskind, in mijn hart.
Want als U opstaat in mijn hart, wordt
mijn denken mild, zal ik handelen met liefde
en is mijn gevoelsleven niet alleen maar
op mijzelf gericht, maar ook op anderen.

Wees welkom, Christuskind, in mijn hart.
Al mijn dankbaarheid gaat naar U uit:
dat ik geestelijk groeien mocht en stap
voor stap tot inzicht kom, dank ik aan U.
En dat mijn liefdeskracht een klein beetje
zuiverder en oprechter werd, ik dank het aan U.

Wees welkom, Christuskind! Ik bereid
mijn hart voor op Uw komst. Mijn hoogmoed,
mijn angsten en mijn verlangen naar zekerheid
laat ik los om U in alle eenvoud en in vol
vertrouwen welkom te mogen heten in mijn hart.

Wees welkom, Christuskind, in mijn hart!