Woord van liefde voor een gestorvene

Naar jou gaat al de liefde van mijn hart uit.

Jou zend ik al de warmte, de bemoediging

en de inspiratie die leven in mijn hart.

Moge deze liefdeskracht je dragen,

zodat je door liefde gedragen

mag verblijven in de wereld van licht,

in een sfeer van vertrouwen en overgave.

Naar jou gaat al de liefde van mijn hart uit.

(vrije bewerking naar Rudolf Steiner door Hans Stolp)