Woorden van troost, moed en inspiratie

Op haar ziekbed vertelde de oude dame:

Als ik terugkijk naar het leven dat achter mij ligt, 

zie ik met een diepe verwondering, hoezeer ik geleid werd. 

Vroeger zag ik dat niet en droeg ik mijn verdriet als een zware last mee. 

Maar nu ik oog gekregen heb voor die verborgen leiding, 

voel ik een en al verwondering. Het is die verwondering 

die mijn verdriet omhult en zin geeft.

 

Wees niet bezorgd over je geliefden’

Wees niet bezorgd over wie je lief zijn:
Ik draag hen in de palm van Mijn hand.
Ik zorg voor hen, ook als jij niet voor hen kunt zorgen.
Mijn alles verdragend
Iemand vertelde:

Zoveel heb ik gezien en doorleefd,
zoveel verloren wat mij lief en dierbaar was.
En toch voel ik mij nu zo rijk.
Want in de leegte en het gemis liet zich

het geheim van het leven kennen.

Dat geheim te mogen kennen

is de vervulling van mijn leven geworden.

 

Liefde

Laat mij liefde mogen voelen.

Laat mij verwarmd mogen worden door genegenheid.

Laat mij liefde geven mogen:

dan is alles goed, wat er ook gebeurt.

Want liefde, en liefde alleen, zij maakt mij sterk.

 

De kracht van kwetsbaarheid

Je keek mij aan, vol kwetsbaarheid.

Ik zag je ontroering, ik zag hoe open,

niets verhullend, jij je aan mij gaf.

 

Die kwetsbaarheid: het was daardoor

dat de muur om mijn hart begon af

te brokkelen, steen na steen. Zo bracht

jouw liefde me eindelijk bij mezelf! 

 

Bewogenheid

Pas als je zelf door het leven 

geraakt en gekwetst werd, 

kun je echt bewogen zijn.

 

Het geheim van loslaten

Pas als je aanvaardt 

dat er dingen zijn die je niet veranderen kunt,

pas als je het geheim van het loslaten kent,

zal je voelen hoe het licht van de zon

je gezicht en je hart verwarmt.

 

De weg vinden

Als ik het niet meer zie zitten,

sla dan even je arm om mij heen.

Als ik verdrietig ben,

verwarm mij dan met jouw liefde.

Als ik bang ben, zeg mij dan

dat ik sterker ben dan ik zelf weet.

Dan zal ik als vanzelf de weg weer vinden.

 

De ene weg

Er is maar één weg die jij te gaan hebt:

de weg die je nu gaat. Of je wilt of niet, 

deze weg heb jij te gaan. Alleen deze.

 

Ben je bereid de lessen te leren die jou 

op deze weg geschonken worden? 

Ben je bereid milder, wijzer en liefdevoller

te worden door deze weg te gaan? 

 

Er is maar één weg die jij te gaan hebt:

alleen deze. Ben je bereid te gaan?

 

Dromen

Durf te dromen van een nieuwe wereld vol liefde

en begrip. Durf te dromen van een wereld 

waar kinderen gelukkig zijn. Durf te dromen 

van een wereld zonder angst en geweld. Zulke dromen 

schenken ons troost en geven ons moed. Echt waar!

 

Geven

Vraag niet om te mogen ontvangen.

Vraag om te mogen geven.

Want geven maakt gelukkig

en geeft een diepe zin aan ons leven.

 

Nieuwe toekomst

Durf los te laten wie of wat je niet vast

kunt houden. Durf door de pijn van het gemis

heen te gaan. Want wie los kan laten en verder 

durft gaan, zal een nieuwe toekomst vinden. 

 

Gebed

Laat mij ontvankelijk worden voor de Geest.

Laat mij mogen ervaren dat mijn engel naast mij gaat.

Dan zal mijn hart tot lichtend weten worden.