De betekenis van de Stille week 20160319

De Stille Week is de week voor Pasen die begint op de Zondag ervoor, een dag die al eeuwenlang Palmpasen genoemd wordt. In die week leven we toe naar het grootste geheim dat de mensheid gekend heeft: het mysterie van Golgotha, dat ook wel aangeduid wordt als de geboorte van de Zonnegeest op aarde. Elke dag in die week zetten we een stap dichter naar dat geheim, en raken we meer verbonden met de allesbeslissende gebeurtenis die we in deze week doorleven.
Enerzijds krijgen we bij onze bezinning op die week meer zicht op die gebeurtenis en dat grote geheim (dat onvatbaar groot is en dat eerst volgende generaties beter zullen leren verstaan), maar anderzijds gebeurt er zelf wat met ons in die week: we ondergaan een belangrijke transformatie. Onze bezinning op deze zaterdag is dus niet zomaar een interessante overdenking, nee, het is onszelf openstellen voor wat er vanuit de geestelijke wereld aan ons bewerkt wordt: een transformatie die ons ontvankelijk maakt voor het geheim van de Stille Week.

De betekenis van de Stille week