Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Naslagwerk 2016

Omgaan met onze gestorvenen

De spirituele aspecten van orgaandonatie

De esoterische betekenis van het Thomas-evangelie

De levensopdracht van Nieuwetijdskinderen

Eerlijk kijken naar jezelf  –

De esoterische geheimen van Michaël

Het leven vóór onze geboorte

De heilige wetten van Karma en Reïncarnatie

 Wat onze handen ons vertellen

De geheimen van de houtsculptuur in Dornach

Inzicht in je eigen levensloop -2-

Wat gebeurt er als je dood gaat