Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp

De nieuwe uitgave van ons magazine is uit. Verwachting 108

Wilt u video opnames van lezingen kijken?

Het laatste nieuws

Een nieuw boek

Rudolf Steiner en Joahnnes

Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur, en Johannes, leerling van Jezus Christus, hadden beiden in hun
eigen tijd de opdracht om het esoterische christendom aan de mensheid door te geven. Hun gezamenlijke opgave maakte dat zij twee gezworen vrienden werden.

 

Hans Stolp beschrijft hoe Rudolf Steiner steeds meer verbonden raakte met Johannes. Zo kreeg hij een diepgaande verbinding met de visioenen die Johannes schouwde, en die hij beschreef in het Bijbelboek De Openbaring van Johannes. Ook mocht hij door de ogen van Johannes kijken naar wat deze tweeduizend jaar geleden beleefde tijdens de kruisiging, de dood en de opstanding van zijn geliefde Meester. Hierdoor begreep hij waarom die gebeurtenis het Keerpunt der Tijden was, het moment waarop de mensheid begon aan een hele nieuwe ontwikkelingsweg.

 

Johannes beschreef die weg in beelden, Steiner in de taal van vandaag. Zonder hen zouden wij niets begrijpen van het leven op aarde, van de opdracht die wij te vervullen hebben en van de nieuwe ontwikkelingsweg die wij mogen gaan. Het is de bedoeling om die weg bewust te gaan; met inzicht, met liefde en met vreugde. Dit boek wil hiertoe een steun zijn.

 

Max: onder foto:

Aantal pagina’s: 100 

Bindwijze: Hardcover 

Verschijningsdatum: 31 mei 2023

Uitgever: AnkhHermes

Prijs: € 18,50

ISBN/EAN:  978-90-202-2064-3

26 oktober 2023

Lezing: “Een blik op de toekomst”

Zoetermeer

Op donderdag, 26 oktober 2023, geeft Hans Stolp
de lezing: “Een blik op de toekomst” in Zoetermeer.
 
Adres: Kerkelijk Centrum ‘De Oase’
Kerkenbos 8, 2715 RP Zoetermeer
Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur
De zaal is open vanaf 19:00 uur
Entree: €15
 
Aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een maximaal aantal bezoekers.
Kaarten bestellen voor deze lezing: info@stanzo.nl
De aanmelding is pas definitief na betaling van het entreegeld!
 
Dus, na aanmelding €15 (p.p.) over maken op:
NL39 ABNA 0463 9967 39
t.n.v. Stichting Antroposofie Zoetermeer
o.v.v. Een blik op de toekomst
 
plus de voor en achternaam(en) van de deelnemer(s)
De overmakingen dienen uiterlijk 20 oktober binnen te zijn
bij Stichting Antroposofie Zoetermeer!
De uitgifte van de plaatsen verloopt in volgorde
van de betalingen!
 

21 november 2023

Lezing: “Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd”

Deventer

Deze presentatie wordt georganiseerd door de Werkgroep Bezinning en Inspiratie Twello en gefaciliteerd door Stichting Erfgoed Lebuinuskerk.
De dood is niet alleen het einde van het lichaam, het is ook de geboorte van onze geest. Stervensbegeleiding moet dus ook geboortebegeleiding zijn. Hoe kun je stervenden begeleiden op hun soms zo moeizame weg naar de dood? Natuurlijk is het belangrijk om te weten door welke stadia stervenden heengaan. Maar van beslissende betekenis bij die begeleiding is vooral de eigen opvatting over de dood.

Wie gelooft dat de dood het einde van de mens is, zal bijvoorbeeld gemakkelijk euthanasie adviseren. Waarom zou een mens meer moeten lijden dan nodig is? Maar wie inziet dat de dood niet alleen het einde is van het fysieke lichaam, maar ook de geboorte van de geest, zal zich afvragen wat er aan geboortebegeleiding bij het sterfbed nodig is. En dan blijkt dat euthanasie soms een voortijdige geboorte van een nog niet volgroeide geest betekent.

Stervensbegeleiding die tegelijkertijd geboortebegeleiding wil zijn, ziet er dan ook heel anders uit dan meestal onder dat begrip verstaan wordt. Maar het belangrijkste bij stervensbegeleiding is dit: om zonder angst en in liefde de stervende te kunnen volgen op zijn weg.

Hans Stolp is pastor en auteur. Hij schrijft over esoterische thema’s. Zijn inspiratiebronnen zijn C.G.Jung, Johannes van Patmos en Rudolf Steiner. Hij was jarenlang ziekenhuispastor en begeleidde stervenden. Met name de begeleiding van zieke en stervende kinderen heeft een blijvende indruk op hem gemaakt.

Kaarten bestellen (noodzakelijk!) en meer info:
Klik op ‘Koop hier uw kaarten’ onder de foto van Hans.

Kaartverkoop is alleen mogelijk via de voorverkoop.

Bezoekers dienen uiterlijk om 19:45 uur in de kerk te zijn, daarna is een gereserveerde plaats niet meer gegarandeerd.

Blog-Gedichten-Lezingen-Verwachting

De verhalen die hieronder staan komen uit het tijdschrift Verwachting

De meeste artikelen zijn afkomsting van Hans Stolp, tenzij anders vermeldt

Harm Wagenmakers Liefdevolle, wijze God… Bij het ontwaken begint het al: een vreemd gevoel van angst… voor alles! Ik kan het zelf niet goed verklaren,

KerstkaartenTer gelegenheid van Kerst kreeg ik het afgelopen jaar weer heel wat kerstkaarten in handen gedrukt of toegestuurd. Ik vind dat elk jaar weer een

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt. Die éne is voor jou. Die ene

Bewegingloos hangt zijn dode lichaam aan het kruis. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden, zelfs al weet ik dat Hij zelf dat lichaam

Stichting de Heraut

archief Themadagen Amersfoort

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

dawn-hwangmasan-mountain-with-sea-clouds
Verwachting

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

CD's van themadagen

Van een aantal themadagen van Hans Stolp zijn cd’s uitgebracht. Deze cd’s zijn verkrijgbaar op de zaterdagse themadagen in Amersfoort of te bestellen bij Stichting “Dichterbij dan ooit” te Maastricht. Voor verdere informatie zie www.dichterbijdanooit.com

boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>