Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp

Het laatste nieuws

Hans Stolp stopt met de themadagen in Amersfoort

(maart 2022)
Er wordt herhaaldelijk gevraagd, nu Corona beperkingen opgeheven worden, of en wanneer Hans weer start met de themadagen. Tot nu toe heeft Stichting de Heraut daarop nog geen antwoord gegeven. Hans twijfelde. Echter gezien zijn leeftijd en de hierbij afnemende energie heeft hij besloten geen themadagen meer te geven.
Hans heeft een persoonlijk stukje geschreven in ons blad Verwachting, waarin hij uitlegt waarom hij stopt met het geven van themadagen in Amersfoort.
Klik hier voor de tekst zoals deze ook in Verwachting 102 van maart 2022 staat.

Een afscheid, Maar voor altijd in liefde verbonden

Maria Johanna Zandberg – Kuiper 24 maart 1945 – 14 mei 2022

Lieve Mensen,

Op zaterdag 14 mei 2022 is overleden, mijn lieve vrouw Ria Zandberg.

Ze werd op 19 mei in besloten kring begraven op de Natuurbegraafplaats De Maashorst.

Ria is 25 jaar lang secretaris geweest van Stichting de Heraut, Ze was binnen de stichting een belangrijk aanspreekpunt en werd wel de moeder van de stichting genoemd.

Namens Stichting de Heraut zeg ik: lieve Ria bedankt voor al het werk wat jij voor de stichting gedaan hebt. Je deed het in stilte maar het was o zo essentieel voor het functioneren van de stichting.

Haar weg werd reeds beschreven in Verwachting nr 100. Uitgebreidere aandacht voor Ria vindt u op een aparte pagina op deze website.  KLIK HIER voor de pagina.

Pieter Zandberg

Een blik op de toekomst

Afgelopen 10 juni 2022 heeft Hans Stolp in Voerendaal een lezing mogen geven.

De nieuwe uitgave van ons magazine is uit. Verwachting 103.

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

Esotherische Christendom
Verwachting

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

CD's van themadagen

Van een aantal themadagen van Hans Stolp zijn cd’s uitgebracht. Deze cd’s zijn verkrijgbaar op de zaterdagse themadagen in Amersfoort of te bestellen bij Stichting “Dichterbij dan ooit” te Maastricht. Voor verdere informatie zie www.dichterbijdanooit.com

boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>