Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp
Verwachting 100

Helaas hebben wij weer moeten besluiten voorlopig geen themadagen te organiseren. De themadag van 11 december gaat daarom niet door.

Bidden en/of mediteren in de Kerstnacht

Het is inmiddels een vaste traditie geworden: om op Kerstavond (24 december dus), ’s avonds om elf uur gezamenlijk te bidden en te mediteren, en om ons in stilte, waar we ook zijn, met elkáár te verbinden, met de diepste kern in ons zélf en met Christus.
Ook dit jaar willen we al onze lezeressen en lezers weer uitnodigen met ons mee te doen: steek op Kerstavond – de avond voor Kerst dus – om elf uur een kaars aan en bid of mediteer in stilte.

Waar je ook bent, in je eigen huis, bij familie of vrienden, trek je even terug in stilte, of nodig je vrienden en familie uit mee te doen. Word innerlijk stil, bid om de geboorte van de innerlijke Christus, bid om het licht van de vrede, en vóel, hoe je op dat moment verbonden bent met een grote kring van biddende en mediterende mensen. En besef daarbij dat de geestelijke kracht van onze verbinding genezend uitwerkt op de aarde en de mensheid. Want elk jaar is het zo voelbaar: de geestelijke en verwarmende kracht van die onzichtbare kring van mensen die zich verbinden met elkaar en met Christus.
Spreekt dit je aan, weet dan dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen aan ons/onze jaarlijkse Kerstgebed/Kerstmeditatie.

Elk jaar weer vind ik deze gezamenlijke meditatie een heel bijzondere ervaring, want onze onderlinge verbondenheid is op dat moment zo voelbaar. Het lijkt, alsof de verbinding met de geestelijke wereld juist door die onderlinge verbondenheid ook zo sterk voelbaar is.

Ik hoop van harte dat we ook dit jaar deze ervaring van verbondenheid met elkaar en met de geestelijke wereld op Kerstavond weer mogen opdoen!

Hans Stolp

Het laatste nieuws

Bekijk nu de foto's of de Powerpoint presentatie van het Symposium van 31 oktober

We kunnen terug kijken op een prachtige dag. Klik hier voor de foto’s.

In verband met de nieuwe corona maatregelingen, hebben wij de besloten de themadagen voorlopig niet te organiseren.

Indien u verhinderd was bij de laatste themadag van 13 november, dan kunt de replay van de livestream bestellen in onze online winkel. De replay zal ongeveer een maand te bekijken te zijn.
Winkel>>

themadagen Amersfoort

Wilt u de laatste themadag nalezen?

eerlijk kijken naar jezelf

Eerlijk kijken naar jezelf

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

Esotherische Christendom
Verwachting

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

themadagen

De stichting organiseert op zaterdagen themadagen die allen gegeven worden door Hans Stolp
zie Agenda
Naslagwerk themadagen u kunt  hier vinden >> 

themadagen Amersfoort
boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

CD's van themadagen

Van een aantal themadagen van Hans Stolp zijn cd’s uitgebracht. Deze cd’s zijn verkrijgbaar op de zaterdagse themadagen in Amersfoort of te bestellen bij Stichting “Dichterbij dan ooit” te Maastricht. Voor verdere informatie zie www.dichterbijdanooit.com

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>