Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp

De nieuwe uitgave van ons magazine is uitgekomen; Verwachting 109

Wilt u video opnames van lezingen kijken?

Het laatste nieuws

Aankondiging nieuw Symposium

De eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner:

Inzicht in karma en reïncarnatie

Zondag 26 Mei 2024

Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn

Symposium Apeldoorn

Een nieuw Symposium

Toen Wilma de Vries en Hans Stolp afgelopen september op Patmos waren, het heilige eiland waar Johannes zijn visioenen ontving, kregen ze daar de impuls voor een nieuw Symposium. Het was alsof Johannes zelf hen die impuls influisterde. Ze waren samen de boeken van Rudolf Steiner over het karmaonderzoek aan het lezen: het leek alsof de diepe betekenis daarvan in het licht van Johannes dat op dit eiland nog zo voelbaar is, dieper dan ooit tot hen doordrong. En ze beseften: dát was de eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner: om ons mensen inzicht te geven in de grote geheimen van karma en reïncarnatie.

Ook dit inzicht drong dieper tot hen door dan ooit. Maar het riep ook vele vragen op. Zowel die inzichten als die vragen willen zij op ons nieuwe Symposium aan de orde stellen. En de titel van dat nieuwe Symposium? Ook die werd hen geschonken: De eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner: inzicht in karma en reïncarnatie.

Wij verheugen ons nu al op deze dag en hopen velen van jullie op zondag 26 mei in Apeldoorn te mogen begroeten.

met hartelijke groet namens het bestuur

Pieter Zandberg

Bidden en/of mediteren in de Kerstnacht

Het is inmiddels een vaste traditie geworden: om op Kerstavond (24 december dus), ’s avonds om elf uur gezamenlijk te bidden en te mediteren, en om ons in stilte, waar we ook zijn, met elkáár te verbinden, met de diepste kern in ons zélf en met Christus.
Ook dit jaar willen we al onze lezeressen en lezers weer uitnodigen met ons mee te doen: steek op Kerstavond – de avond voor Kerst dus – om elf uur een kaars aan en bid of mediteer in stilte.

Waar je ook bent, in je eigen huis, bij familie of vrienden, trek je even terug in stilte, of nodig je vrienden en familie uit mee te doen. Word innerlijk stil, bid om de geboorte van de innerlijke Christus, bid om het licht van de vrede, en vóel, hoe je op dat moment verbonden bent met een grote kring van biddende en mediterende mensen. En besef daarbij dat de geestelijke kracht van onze verbinding genezend uitwerkt op de aarde en de mensheid. Want elk jaar is het zo voelbaar: de geestelijke en verwarmende kracht van die onzichtbare kring van mensen die zich verbinden met elkaar en met Christus.
Spreekt dit je aan, weet dan dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen aan ons/onze jaarlijkse Kerstgebed/Kerstmeditatie.

Elk jaar weer vind ik deze gezamenlijke meditatie een heel bijzondere ervaring, want onze onderlinge verbondenheid is op dat moment zo voelbaar. Het lijkt, alsof de verbinding met de geestelijke wereld juist door die onderlinge verbondenheid ook zo sterk voelbaar is.

Ik hoop van harte dat we ook dit jaar deze ervaring van verbondenheid met elkaar en met de geestelijke wereld op Kerstavond weer mogen opdoen!

Hans Stolp

Als je gaat sterven….

gedicht Hans Stolp

Als je gaat sterven, kijk dan terug op het leven
dat achter je ligt. Herinner je de momenten waarin je
een stille hulp voelde en waarin je ervaren mocht
dat je geleid en gedragen werd. Ook nu zul je
die stille kracht mogen ervaren: zij draagt je straks
vol liefde, zacht en teder, het nieuwe leven binnen.
Als je gaat sterven, wees dan niet bang voor al
die gevoelens die in jezelf naar boven komen
en durf ze uit te spreken. Je ziel wil zich immers
van oude ballast bevrijden om zich voor te bereiden
op de grote reis die spoedig gaat beginnen.
Als je gaat sterven, kijk dan met dankbaarheid terug
op alles wat je aan het leven leren mocht. Volmaakt
was je niet, en natuurlijk maakte je vele fouten.
Maar het enige dat nu telt is wat je van dat alles
geleerd hebt en of je een beetje milder, een beetje
liefdevoller geworden bent. Veroordeel jezelf niet,
maar wees dankbaar dat je groeien mocht aan het leven.
Als je gaat sterven, laat al het donker los en hul je
in het gewaad van de liefde. De liefde is jouw gids,
zij draagt je straks naar huis en zij beschermt je
onderweg. Vertrouw je toe aan de liefde, zoek
naar de bron ervan in je hart en hul je in haar warmte.
Als je gaat sterven, verheug je dan op de ontmoeting
met al degenen die jou zijn voorgegaan en je opwachten
bij de grens. Verheug je op de ontmoeting met je engel
die je nu van aangezicht tot aangezicht zult mogen zien.
Verheug je op Boeddha, op Christus of wie jou ook
maar lief en dierbaar is: zij wachten je vol liefde op.
En als je gaat, weet dan dat onze liefde met je meegaat.
Want liefde kent geen begrenzing, zij is eeuwig en overal.
Daarom blijven wij met jou in liefde verbonden,
ook als jij op weg gaat en wij hier achterblijven.
Als je gaat sterven, voel dan de liefde die je draagt.
Vertrouw je aan haar toe en laat je door haar leiden.
Want alleen zij, en zij alleen, is een betrouwbare gids.

Heruitgave van een boek

Hedendaagse Christuservaringen

De uitgever introduceert het boek als volgt:

Dit boek behandelt intieme en eigenlijk onbeschrijfelijke ervaringen: verschijningen van Christus, die een blijvende impact hebben op degenen die ze meemaken. Onderzoek wijst uit dat steeds meer mensen in onze tijd dergelijke Christuservaringen beleven.

Auteur Hans Stolp legt uit dat deze ervaringen wijzen op een nieuwe doorbraak uit de geestelijke wereld. Christus is geen verouderd begrip; Hij is hier en nu actief in het leven van mensen, vooral in tijden van nood.

Op bescheiden wijze deelt de auteur zijn inzichten over deze ingrijpende gebeurtenissen zonder deze op te dringen.

Persoonlijk voegt Hans Stolp toe: “Het thema van de Christusverschijningen is een van de belangrijkste in mijn leven. Ik leef er al jaren mee en word telkens ontroerd door de verhalen van mensen die een verschijning van Christus hebben meegemaakt en hoe deze ervaring hun leven voorgoed heeft veranderd.”

In een tijd waarin velen hun band met Christus dreigen te verliezen, roept Stolp op tot troost en moed. Hij benadrukt dat ondanks de afbraak en verloedering in onze tijd, er ook grootse ontwikkelingen zijn die hoop en moed bieden. Dit boek beoogt troost en moed in het hart van de lezer te brengen, vooral nu het gordijn tussen de aardse en geestelijke wereld steeds doorzichtiger wordt en meer mensen dergelijke ingrijpende ervaringen mogen verwachten.

 

Uitgever:AnkhHermes

Publicatiedatum: November 2023

Prijs: € 20,00

Is ook verkrijgbaar als E-book

Prijs 12,99 euro

ISBN:9789020220735

Een nieuw boek

Rudolf Steiner en Joahnnes

Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur, en Johannes, leerling van Jezus Christus, hadden beiden in hun
eigen tijd de opdracht om het esoterische christendom aan de mensheid door te geven. Hun gezamenlijke opgave maakte dat zij twee gezworen vrienden werden.

Hans Stolp beschrijft hoe Rudolf Steiner steeds meer verbonden raakte met Johannes. Zo kreeg hij een diepgaande verbinding met de visioenen die Johannes schouwde, en die hij beschreef in het Bijbelboek De Openbaring van Johannes. Ook mocht hij door de ogen van Johannes kijken naar wat deze tweeduizend jaar geleden beleefde tijdens de kruisiging, de dood en de opstanding van zijn geliefde Meester. Hierdoor begreep hij waarom die gebeurtenis het Keerpunt der Tijden was, het moment waarop de mensheid begon aan een hele nieuwe ontwikkelingsweg.

Johannes beschreef die weg in beelden, Steiner in de taal van vandaag. Zonder hen zouden wij niets begrijpen van het leven op aarde, van de opdracht die wij te vervullen hebben en van de nieuwe ontwikkelingsweg die wij mogen gaan. Het is de bedoeling om die weg bewust te gaan; met inzicht, met liefde en met vreugde. Dit boek wil hiertoe een steun zijn.

 

Uitgever: AnkhHermes

Prijs: € 18,50

ISBN/EAN:  978-90-202-2064-3

Blog-Gedichten-Lezingen-Verwachting

De verhalen die hieronder staan komen uit het tijdschrift Verwachting

De meeste artikelen zijn afkomsting van Hans Stolp, tenzij anders vermeldt

Als je gaat sterven, kijk dan terug op het levendat achter je ligt. Herinner je de momenten waarin jeeen stille hulp voelde en waarin je

Harm Wagenmakers U kent mijn hart U kent mijn ziel U kent de dagen van mijn leven al mijn dromen … en mijn levensdoel alleen

Depressieve gevoelens na de seksuele gemeenschap Velen kennen dat gevoel: heimwee naar de wereld van het licht. Deze wereld is soms zo hard, zo kil

Jij, mijn lief, je bent teruggekeerd naar huis. De pijn, de eenzaamheid en het onbegrip die je op aarde doorleefde, zijn van je afgevallen. Wat

Stichting de Heraut

archief Themadagen Amersfoort

dawn-hwangmasan-mountain-with-sea-clouds

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

 

 

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

 

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>