Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp
verwachting 104

De nieuwe uitgave van ons magazine is uit. Verwachting 104

Het laatste nieuws

Aankondiging lezing Hans Stolp

Wat gebeurt er als je dood gaat?

De lezing vindt plaats in Zoetermeer

Datum: dinsdag 1 november 2022

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Kerkelijk Centrum de Oase

Kerkenbos 8
2715 RP ZOETERMEER

Aanmelding via: acvanwensveen@gmail.com
Telefoonnummer: 06 49 36 51 58
Entreeprijs: e 14,-

Aanmelden is noodzakelijk.

Bijzondere cd-actie

Cd’s van de themadagen

Nu tijdelijk € 5,00 per stuk

Wij produceren nu al jarenlang cd’s van de Thema-dagen van Hans. Deze cd’s werden vooral op de Thema-dagen
verkocht. Wij zijn daar ooit mee begonnen, omdat wij het werk van Hans wilden ondersteunen en vonden dat zijn
inzichten zo breed mogelijk moesten worden verspreid. Maar nu de Themadagen beëindigd zijn en de cd’s niet langer op de Themadagen verkocht worden, beschikken wij nog over een voorraad cd’s die slechts met mondjesmaat verkocht worden.

Maar die cd’s moeten niet bij ons blijven liggen en verstoffen: daarvoor is hun inhoud te belangrijk. Daarom
hebben wij een actie bedacht, en wel om de cd’s gedurende de komende vijf maanden 

– van 1 september tot 1 januari2023 – 

voor een spotprijs te koop aan te bieden, en wel voor € 5,= per stuk. Daarbij komen natuurlijk nog wel de
verzendkosten.

Deze bedragen € 3,- per twee doosjes
en vanaf 5 cd’s maken we er een pakje
van en dit kost € 7,25.

Om deze cd’s te bestellen, kijk naar de site van onze stichting: www.dichterbijdanooit.com.

De cd’s bestel je als volgt:
Stuur een mail naar; vrouenraets1@outlook.com

Met de titels van de te bestellen cd’s en uw naam en adres.

Het totaalbedrag inclusief verzendkosten
kan alvast worden overgemaakt aan:
Stichting Dichterbij dan ooit te Maastricht

Iban: NL31 INGB0004707163

Verzendkosten voor 1 of 2 cd’s € 3,-binnen Nederland 

en € 5.75 binnen Europa. 

Vanaf 5 cd’s maken we er een pakje van dit kost dan € 7,25.

Stichting Dichterbijdanooit,
Joke Vrouenraets

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

Esotherische Christendom
Verwachting

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

CD's van themadagen

Van een aantal themadagen van Hans Stolp zijn cd’s uitgebracht. Deze cd’s zijn verkrijgbaar op de zaterdagse themadagen in Amersfoort of te bestellen bij Stichting “Dichterbij dan ooit” te Maastricht. Voor verdere informatie zie www.dichterbijdanooit.com

boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>