Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Welkom

De stichting ziet het als haar taak:

  • Het uitdragen en het beleven van het Esoterische Christendom, geestelijke bewustwording en esoterisch Bijbellezen met als uitgangspunt de samenhang van het esoterische christendom met de andere grote godsdiensten.
  • Het duidelijk maken van wat de consequenties van de inzichten van het Esoterische Christendom zijn – zowel  voor de omgang met onszelf, als voor onze visie op de samenleving. Deze inzichten leiden namelijk tot een nieuwe visie op het onderwijs, de geneeskunde, de economie, de landbouw etc.
  • De Stichting wil mensen daarom inspireren om ook zelf bij te dragen aan de omvorming van de samenleving.
  • Daarnaast geeft de stichting een kwartaalblad uit dat de naam “Verwachting” meekreeg.
  • Informatie geven  over spiritualiteit en lezingen gegeven door Hans Stolp

De nieuwe uitgave van ons magazine is uit. Verwachting 106

Wilt u video opnames van lezingen kijken?

Aankondiging nieuw Symposium

ZONDAG 4 JUNI 2023

Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn

Rudolf Steiner en Johannes, twee gezworen vrienden

Een nieuw Symposium

Afgelopen maanden kreeg het Bestuur vrij vaak vragen van mensen die regelmatig naar de Themadagen in Amersfoort kwamen. Zij vroegen of er niet nog een keer een bijeenkomst gehouden kon worden om elkaar nog eens te ontmoeten en afscheid te nemen van elkaar of elkaars adressen uit te wisselen.

Daarover nadenkend, besloot het bestuur om nog een keer een Symposium te organiseren. Weer in Orpheus, de schouwburg in Apeldoorn, op zondag 4 juni 2023.

Op het Symposium zal het nieuwe boek van Hans over dit onderwerp gepresenteerd worden. Het heeft dezelfde titel als het Symposium: Rudolf Steiner en Johannes, twee gezworen vrienden. 

Wij verheugen ons nu al op deze dag en hopen velen van jullie op 4 juni 2023 in Apeldoorn te mogen ontmoeten!

Het Bestuur

Het laatste nieuws

Dringende oproep!

Van de ruim 3000 abonnees hebben – anders dan andere jaren – nog maar 2000 abonnees het abonnementsgeld voor 2023 betaald. Dat komt waarschijnlijk door de nieuwe manier van betalen: er komt geen acceptgiro (die wordt binnenkort afgeschaft) en dus moet iedereen zelf het initiatief tot betaling nemen.

 

Wietse de Vries die de abonnementenadministratie verzorgt, heeft wel een mailtje met verzoek om te betalen toegestuurd aan de abonnees van wie hij een emailadres heeft. Maar hij beschikt lang niet over alle (correcte) emailadressen. Daarom namens hem aan jullie de vraag:

 

  • Willen jullie zelf het initiatief nemen om het abonnementsgeld te betalen – zie de bankgegevens hieronder en de gegevens op pagina 57.
  • Willen jullie het juiste emailadres aan Wietse sturen: verwachting@stichtingdeheraut.nl.

 

Bankrekening Stichting De Heraut

te Veenendaal – Verwachting

IBAN: NL93 TRIO 0390 9736 45

BIC-code: TRIONL2U

Lezing Hans Stolp

Het geheim van de Stille Week

Donderdag 30 maart 2023

20.00 -22.00 uur

Kerkelijk Centrum de Oase
Kerkenbos 8
2715 RP  ZOETERMEER

Entreeprijs € 15,00

Aanmeding is noodzakelijk via 

Info@stanzo.nl

Aanmelding is pas definitief na vooraf betaling van het entreegeld.

NL39 ABNA 0463 9967 39

t.n.v. Stichting Antroposofie Zoetermeer

o.v.v. Stille Week en voornaam & achternaam van de beoogde deelnemer(s). 

De overmaking dient uiterlijk 26 maart in het bezit van Stichting Antroposofie Zoetermeer te zijn

Bijzondere cd-actie

Cd’s van de themadagen

Ik wil jullie vanuit de grond van mijn hart bedanken voor de overweldigende belangstelling voor de cd-actie.
Nooit had ik verwacht zoveel bestellingen binnen te krijgen, temeer omdat de verkoop van de cd’s mondjesmaat liep in de afgelopen twee jaren.
Mede hierdoor heb ik met pijn in mijn ziel veel mensen moeten teleurstellen.
Wat geldt is dat de cd’s, met het voor mij belangrijke gedachtengoed van Hans Stolp, hun weg hebben gevonden bij vele mensen.
Nu we gezien hebben hoeveel interesse er is voor de boeiende thema’s die Hans Stolp zoveel jaren gebracht heeft willen wij, met instemming van Hans Stolp, de
uitgebrachte cd’s publiceren op YouTube.
Zodra de eerste lezingen op you tube staan zal hiervan een kort bericht op de website (www.dichterbijdanooit.com) en op deze website  komen te staan.
Lieve Hans, dank je wel voor al deze mooie lezingen, dat deze nog heel veel mensen jarenlang mogen inspireren en bemoedigen op hun levenspad.

Hartegroet,
Joke Vrouenraets

Stichting Dichterbijdanooit,
Joke Vrouenraet

Blog-Gedichten-Lezingen-Verwachting

De verhalen die hieronder staan komen uit het tijdschrift Verwachting

De meeste artikelen zijn afkomsting van Hans Stolp, tenzij anders vermeldt

begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Margarete van den Brink De christelijke feestdagen Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunnen we op verschillende

Aan het kruis, in de volle openbaarheid, en toch ongezien door de vele omstanders, voltrok zich een groot wonder. Jezus Christus was stervende,  Hij doorleed

Hans Stolp Een hoger denken is noodzakelijk Het wonder van Pasen: de opstanding van Jezus Christus uit de dood, is het hart en de eigenlijke

Hans Stolp k weet mij geroepen.  Hoe ik dat weet, kan ik je niet zeggen:  ik voel het met mijn hart. Sinds die tijd zie

Stichting de Heraut

archief Themadagen Amersfoort

Esotherisch christendom

Nu het gangbare, kerkelijke christendom meer en meer de kracht verliest om mensen te inspireren en bij te staan in hun zoektocht naar antwoorden op de vele levensvragen, is er een nieuwe inspiratiebron nodig. We zijn toe aan nieuwe inzichten die passen in deze tijd. De Esoterische leerwijze geeft die inzichten.

U kunt hier meer over lezen klik hier >>

dawn-hwangmasan-mountain-with-sea-clouds
Verwachting

Verwachting

Stichting “De Heraut” geeft een kwartaalblad uit met de naam “Verwachting”
Met dit blad willen wij mensen informeren over thema’s van het esoterische christendom.
Klik hier >> voor meer informatie
Voor het direct invullen van het abonnement formulier kunt u ook hier klikken

CD's van themadagen

Van een aantal themadagen van Hans Stolp zijn cd’s uitgebracht. Deze cd’s zijn verkrijgbaar op de zaterdagse themadagen in Amersfoort of te bestellen bij Stichting “Dichterbij dan ooit” te Maastricht. Voor verdere informatie zie www.dichterbijdanooit.com

boeken hans stolp

Boeken

Uitgeverij Stichting De Heraut
Hiernaast  heeft de stichting een uitgeverij die zorgt voor herdrukken van boeken van Hans Stolp
Voor meer informatie zie www.uitgeverijdeheraut.nl

Hans Stolp

Hans Stolp heeft een eigen website zie www.hansstolp.nl en is te vinden op Facebook

De verwondering
klik hier  voor een link naar Het interview van Annemiek  Schrijver Met Hans Stolp 
in het programma De Verwondering.dat plaats vond op zondag 24 november 2019

Initiatieven

Gebedscirkel

Wilt u graag dat er voor iemand in uw omgeving of voor uzelf gebeden wordt, wilt u informatie over de werkwijze van de gebedscirkels óf wilt u zich opgeven om zelf mee te doen aan één van de Gebedscirkels, dan kunt u contact opnemen .

Klik hier>> voor meer informatie

Servicerubriek

We plaatsen geen advertenties in ons kwartaalblad “Verwachting”.
Toch krijgen we veel verzoeken om te kunnen adverteren.
Hiervoor hebben we de servicerubriek in het leven geroepen.

Klik hier >>

Gespreksgroep

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen. Klik hier >>