ZONDAG 26 mei 2024

Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn

Aankondiging nieuw Symposium

De eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner:

Inzicht in karma en reïncarnatie

Een nieuw Symposium

Toen Wilma de Vries en Hans Stolp afgelopen september op Patmos waren, het heilige eiland waar Johannes zijn visioenen ontving, kregen ze daar de impuls voor een nieuw Symposium. Het was alsof Johannes zelf hen die impuls influisterde. Ze waren samen de boeken van Rudolf Steiner over het karmaonderzoek aan het lezen: het leek alsof de diepe betekenis daarvan in het licht van Johannes dat op dit eiland nog zo voelbaar is, dieper dan ooit tot hen doordrong. En ze beseften: dát was de eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner: om ons mensen inzicht te geven in de grote geheimen van karma en reïncarnatie.

Ook dit inzicht drong dieper tot hen door dan ooit. Maar het riep ook vele vragen op. Zowel die inzichten als die vragen willen zij op ons nieuwe Symposium aan de orde stellen. En de titel van dat nieuwe Symposium? Ook die werd hen geschonken: De eigenlijke opdracht van Rudolf Steiner: inzicht in karma en reïncarnatie.

Wij verheugen ons nu al op deze dag en hopen velen van jullie op zondag 26 mei in Apeldoorn te mogen begroeten.

met hartelijke groet namens het bestuur

Pieter Zandberg

Inschrijving

Inschrijving is alleen mogelijk door:

€ 27,50, (zonder lunch) of € 37,50  (inclusief kleine lunch) over te maken op rekening 
nl69trio0254845053 t.n.v. Stichting de Heraut te Oss o.v.v. Heraut Symposium en uw naam en adres. 

LET OP !!!!! 

Vermelding van naam en adres is noodzakelijk voor het toesturen van de toegangskaarten.

(Dit wordt vaak vergeten en dan  kunnen de kaarten niet verstuurd worden.)

De overmaking dient uiterlijk 15 mei 2024 in ons bezit te zijn. Na betaling zenden wij u de  routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) en lunchkaart(en).

LET OP!!!!! U bent pas ingeschreven op het moment dat het entreegeld is overgemaakt op bovenstaande bankrekening.

Programma van het Symposium:

09.30 uur Deur open
10.30 uur Zaal open
11.00 uur Welkom / Aansteken van de kaars

11.10 uur Lezing Hans Stolp Karl Julius Schröer en Rudolf Steiner

12.00 uur Pauze
12.30 uur Lezing Hans Stolp Oude en jonge zielen, Platonici en Aristotelici

13.15 uur Lunchpauze
14.15 uur Lezing Wilma de Vries – Mulder De opdracht die Rudolf Steiner ons meegeeft

15.00 uur Pauze
15.30 uur Lezing Hans Stolp Sinds de Kerstconferentie staat het hart centraal

16.20 uur Afsluiting van de dag / Doven van de kaars
16.30 uur Einde van het programma

 

 

Bereikbaarheid
Er is een parkeergarage bij Orpheus
Adres Orpheus:
Churchillplein 1
7314BZ APELDOORN


Website-adres
www.stichtingdeheraut.nl
Triodosbank NL69 TRIO 0254 8450 53

Informatie Secretariaat
Pieter Zandberg
Uitstroom 1
5345RX Oss
Tel: 0412 644856
Email:

secretariaat@stichtingdeheraut.nl