zaterdag 25 september 2021

Een blik op de toekomst

Is het mogelijk iets over de toekomst te zeggen? Kunnen we de lijnen aangeven waarlangs toekomstige ontwikkelingen zich zullen voltrekken? Volgens de gangbare wetenschap die vooral op de materie is gericht, is dat niet mogelijk. Denk alleen maar aan de totaal onverwachte uitbraak van corona. Door deze ziekte werd er een wending gegeven aan de ontwikkelingen van dat moment die niemand had zien aankomen. Zo werd bijvoorbeeld dankzij corona de digitalisering ingrijpend versneld. Zo gezien is het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen in feite onmogelijk.

Toch zijn er vanouds grote ingewijden geweest die wel in staat waren toekomstige ontwikkelingen op het spoor te komen en die aan hun leerlingen door te geven. Om maar een enkeling te noemen: de evangelist Johannes die zijn inzicht in de toekomst neerlegde in het (Bijbel)boek de Openbaringen. Maar ook iemand als de beroemde wetenschapper Emanuel Swedenborg (1688 – 1772) die grootse visioenen over de toekomst kreeg. Johannes, Emanuel en andere hoge ingewijden kregen in hun tijd de toekomst nog in beelden te zien. Beelden die de huidige mens niet meer begrijpt en evenmin kan doorgronden.

Maar opnieuw kwam er een grote ingewijde naar de aarde, Rudolf Steiner (1861 – 1925), die in staat was die grootse beelden van Johannes, Emanuel en anderen op een nieuwe, logische manier door te geven. Sindsdien kan iedereen die dat wil, een helder, begrijpelijk inzicht krijgen in de toekomst die ons te wachten staat.

Op onze Themadag zal ik daar verder op ingaan. Nu alvast dit: in de voorgaande millennia zijn wij mensen heel geleidelijk afgedaald naar de aarde. Oorspronkelijk leefden we nog in een hemelse sfeer, maar al doende verbonden we ons steeds meer met de aarde en de materie. Maar hoe meer wij ons verbonden met de aarde, hoe meer wij de verbinding met de geestelijke wereld verloren. Nu hebben we het dieptepunt van die ontwikkeling bereikt: als we nog verder afdalen in de sfeer van het pure materialisme zullen we aan verstarring, verharding en liefdeloosheid ten onder gaan.

Maar als we wakker worden en ons weer (op een nieuwe manier) bewust worden van de geestelijke wereld, zullen we een ander, hoger en geestelijk denken kunnen ontwikkelen en ons op die manier een nieuwe toekomst eigen kunnen maken. Dat is de grote opdracht die ons in deze tijd gegeven wordt.

Sinds 1899 (het einde van het IJzeren Tijdperk) gaat het gordijn naar de geestelijke wereld geleidelijk weer open. Mensen doen weer ervaringen met de geestelijke wereld op. Nu gaat het erom die ervaringen serieus te nemen en ze te leren begrijpen. Maar donkere krachten – zoals Ahriman – willen dat verhinderen. Ze richten onze aandacht op allerlei andere thema’s. Bijvoorbeeld op corona. Wie sprak er in coronatijd nog over verlichtende ervaringen? En toch is het onze opdracht in deze tijd en in deze incarnatie ons weer bewust te worden van de geestelijke wereld en daarmee een innerlijke verbinding te krijgen. Dat is de eerste stap op weg naar de toekomst.

Over wat dit alles inhoudt en hoe de toekomst zich verder zal ontrollen, vertel ik graag op onze Themadag.

Een blik op de toekomst