Van Atlantis tot nu

Van Atlantis tot nu

Toen ik in Atlantis leefde, mediteerde ik

op het beeld dat de priester in mijn hart

had neergelegd. Het beeld van de mens,

de toekomstige mens. Zo zal je lichaam

eruit gaan zien, ooit, in de verre toekomst,

zei de priester: dat is de mens die jij wordt.

Later, toen ik na de ondergang van Atlantis

leefde in India, liet de priester mij zien

wat de opdracht is van die toekomstige

mens: om de aarde om te vormen tot

een planeet, waar louter liefde ons vervult.

Toen kwam Zarathoestra; hij leerde ons

hoe hij, die de mens geschapen heeft

en die zelf het oerbeeld van de mens

belichaamt, ja, die zelf het oerbeeld is,

onderweg was naar de aarde om zich

hier op aarde, in een mens te belichamen

en zich neer te leggen in ons aller hart.

Nog later, in de tijd van de Romeinen,

waren het de Essenen die het kind Jezus

mochten opvoeden. Dat kind zou de drager

van dat oerbeeld worden, van hem,

die ook wel Brahma genoemd wordt,

het Wereldwoord, de Zonnegeest, de Christus.

Dit wezen, het is de goddelijke liefde zelf!

En toen, toen Jezus gedoopt werd

in de Jordaan, incarneerde de ware liefde,

de Zonnegeest zich in de mens Jezus.

Zo werd de liefde op aarde geboren.

En nu, nu wil de kracht van deze geest

ook in ons hart ontwaken, wil hij ook in ons

tot leven komen om ons te maken tot de mens

die alleen nog maar de ware liefde leeft.

Maar áls deze geest in ons gaat ontwaken,

dan zullen wij de aarde hervormen, een trooster

van de dieren worden en vriendschap sluiten

met de geesten die leven en werken op aarde,

in de planten, in het gesteente en aan de dieren.

Deze geest: hij zal ons leren hoe wij de aarde

kunnen omvormen tot een planeet van de ware

liefde: onze eigenlijke, onze hoogste opdracht.

Hans Stolp