Wat gebeurt er als je dood gaat

Deze themadag is bedoeld om inzicht te krijgen in het leven na de dood.

Vele van onze regelmatige bezoeksters en bezoekers weten wel dat we na onze dood beginnen aan een reis door de geestelijke wereld. De eerste drie dagen brengt de gestorvene door in de etherische wereld. Daarna reist zij of hij door naar de astrale wereld. Daar brengt de gestorvene over het algemeen een lange tijd door. Het is een tijd van zuivering en loutering, en tegelijk een reis langs de verschillende planeten. Bij elk van die planeten ervaart de gestorvene heel bijzondere dingen. Het zijn ervaringen die haar of hem voorbereiden op het komende leven in de lichtwereld, ook wel het Devachan genoemd.

Op deze themadag staan we vooral stil bij de reis langs de verschillende planeten en bij wat ieder mens daar na zijn dood zal beleven. Wie eenmaal weet welke bijzondere ervaringen wij daar zullen opdoen, zal het straks ook lichter hebben, net zoals iemand, die emigreert, het makkelijker heeft in het nieuwe thuisland, als hij of zij de taal spreekt, de mentaliteit van de bewoners van dat land kent en al een beetje vertrouwd is met de verschillend landschappen en het klimaat van dat land.  

Hans Stolp

Wat gebeurt er als je dood gaat