Christendom en islam 20170422

Het wordt de hoogste tijd om ons te bezinnen op de Islam. Niet alleen is de Islam inmiddels een onderdeel van de Nederlandse samenleving geworden, maar door het Islamitische terrorisme is deze religie ook omstreden geraakt. Hoe kunnen we nu op een zinvolle manier, zonder vooroordelen, tegen deze religie aankijken? Op onze Thema-dag willen we dat doen vanuit het (Esoterische) Christendom.
Alle godsdiensten leveren door de eeuwen heen een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de mens. Daarom zijn alle godsdiensten belangrijk en zinvol: we hebben ze allemaal nodig (gehad) bij onze menselijke ontwikkeling. Toch zijn de verschillende religies zeker niet gelijk aan elkaar, zoals ten onrechte wel gedacht wordt. Zo zijn de Islam en het Christendom beide weliswaar een monotheïstische godsdienst en een religie van het boek, zoals de Islam zegt, maar tegelijk zijn ze heel verschillend. Het is belangrijk om ons dit verschil bewust te worden: pas dan leren we elkaar beter te begrijpen.
Vanuit het Christendom gezien is het grootste verschil dit: dat de Islam zegt dat Allah geen zoon heeft en dat Mohammed een profeet is (en niet de zoon van Allah). De Islam wijst dan ook de Drie-eenheid af. Dat is daarom belangrijk, omdat volgens het Christendom de Drie-eenheid het ontwikkelingsproces van de mens weerspiegelt, ofwel zijn voortdurende groei naar een hoger bewustzijn. Het monotheïsme van de Islam blijft daarentegen vasthouden aan het besef dat God boven en buiten ons te vinden is, maar niet in ons.

Voor het Christendom is vrijheid essentieel (pas dan kan de mens de weg naar binnen gaan en zich bewust worden van de Geest of het hoger Zelf), terwijl voor de Islam vooral gehoorzaamheid en overgave aan Allah belangrijk zijn. Deze verschillende visie leidt tot een verschillende levenshouding.

Naast dit verschil zijn er natuurlijk nog andere die even belangrijk zijn. Graag licht ik op onze Thema-dag deze verschillen (met respect voor beide religies) toe. Ook staan we stil bij de vraag wie Mohammed nu eigenlijk was. Daarnaast zullen we merken dat bezinning op de Islam ook inhoudt dat we ons bewust worden van de essentie van het Christendom!

 

Inzicht in je eigen levensloop