Inzicht in je eigen levensloop 20170527

Ons leven verloopt in ritmes van zeven jaar. In elk van die zeven jaar hebben wij een bepaalde opgave te vervullen die belangrijk is voor onze geestelijke ontwikkeling. Het is sowieso zinvol om inzicht te krijgen in de nieuwe opdracht die ons elke zeven jaar wordt toevertrouwd: dan ontwikkelen wij een gevoel voor het ritme van ons leven.
Fascinerend is het echter ook om te ontdekken, waar wij zijn afgeweken van dat ritme van zeven jaar: juist die afwijkingen laten ons zien, waar en op welke wijze ons Ik (dat in het verborgene leiding geeft aan ons leven) heeft ingegrepen in onze ontwikkeling. Daarom kunnen we juist aan de afwijkingen iets aflezen van wat ons Ik met ons leven bedoelt en wil.
Op deze themadag willen we allereerst stilstaan bij die ritmes van zeven jaar en daarbij het oog gericht houden op ons eigen leven: hoe is dat bij ons persoonlijk gegaan? Ook andere vragen komen aan de orde, bijvoorbeeld deze: Waarom zijn wij in deze tijd zoveel meer geïnteresseerd in onze biografie of levensloop?

Al doende zullen we waarschijnlijk ook ontdekken dat juist de breuken in ons leven en de moeilijke periodes een hele nieuwe ontwikkeling in ons leven mogelijk maakten. Kortom: het thema van deze dag nodigt ons uit om op ons eigen leven terug te kijken om (al is het maar een klein beetje) te leren begrijpen waarom ons leven ging, zoals het ging.

Christendom en islam