Hartenkreet

HANS STOLP

Gun mij de droom van een land
waar kinderen nog kinderen mogen zijn.
Een land waar hun speelsheid en hun
vertederende dromerigheid behoed
worden als de omhulling die zij nodig
hebben om langzaam zichzelf te worden.

Gun mij de droom van een land
waar kinderen niet voor hun zevende jaar
in de sfeer van het intellectuele denken
getrokken worden: het vermogen
van dit denken wordt immers pas
omstreeks hun zevende jaar geboren.

Gun mij de droom van een land
waar kinderen niet te snel gedwongen
worden tot oordelen: pas vanaf
hun twaalfde jaar – en niet eerder –
wordt dit vermogen in hun ziel geboren.

Gun mij de droom van een land
waar kinderen nog kind mogen zijn
en waar zij niet langer van het begin
af aan geestelijk scheefgroeien
omdat ze geen kind mogen zijn
en als een mini-volwassene
gezien en behandeld worden.

Vanuit de grond van mijn hart bid ik,
smeek ik: laat onze kinderen kind
mogen zijn en behoed hun eigenheid.