Gods evenwichtige natuur …

23

Harm Wagenmakers

Alles in de kosmos

is in evenwicht.

Brengt de mens door zijn

mogelijk destructieve gedachten

gevaar voor ander leven voort,

dan grijpt de natuur

uiteindelijk in:

catastrofes, oorlogen,

natuurrampen en epidemieën.

De kracht van het denken

kan de grootste vijand

van de aarde zijn.

Behoed daarom je gedachten;

tracht ze evenwichtig te laten zijn

en vriendelijk

voor alle levensvormen.