“Maria Magdalena”

En een kennismaking, of hernieuwde kennismaking,

met de hoofdpersonen van de Goede- of Stille Week.

“Maria Magdalena”

Van koninklijke bloede was zij, fier en zelfbewust.

Vele bezittingen waren de hare: het slot Magdalum bij Kapernaüm, een huis in Bethanië, en onroerendgoed in Jeruzalem.

Ja, ze was een rijke vrouw.

Haar zuster heette Martha. Op een zeker moment werd Martha ziek, omdat zij een bloeding kreeg. Zij werd door Jezus Christus naar het lichaam genezen. Hij gaf haar de ware vormkracht waardoor de bloeding stopte.

Haar broer heette Lazarus: hij maakte een driedaagse reis

door de geestelijke werelden en werd door Jezus Christus zelf ingewijd naar de geest. Door deze transformatie verwierf hij

zich een nieuwe naam. Johannes werd hij voortaan genoemd,

Johannes van Patmos en de Evangelist.

Maar Maria, zij was het die naar de ziel genezen werd.

Al haar donkere zielenkrachten, zoals angst, woede, onmacht

en zelfbeklag werden door Jezus Christus omgevormd tot

de ware krachten van vrede, van een waardige zelfbewustheid

en van een belangeloze liefde. Norea was haar naam, toen zij

voor het eerst afdaalde naar de aarde, Norea, de oudste

dochter van Adam en Eva. Zij was het die ons voorging naar

de aarde: zij verbond zich met het aardse leven en nam haar

karma op zich. Maar nu was het Christus die haar van al

dat karma bevrijdde.

Als de vrouw, maar vooral als de belangrijkste leerlinge

van Jezus Christus, stond zij zwijgend, dragend, in alle

machteloosheid onder aan de voet van het kruis.

Maar toen Hij opstond uit de dood, was zij, een vrouw,

de eerste getuige van die allesbeslissende gebeurtenis:

de opstanding.

Zo werd zij de getuige van het verrijzenis christendom.

Vele mensen worden zich in deze tijd bewust van haar.

Waarom gebeurt dat eigenlijk? Wat zit daar achter?

Maria Magdalena werd door Jezus Christus bevrijd van

al de demonen in haar ziel. Zij roept ons op om net als

zij dat deed, onze ziel te reinigen en om te vormen,

zodat de Geest, de Christus Zelf, in onze ziel geboren

kan worden. Pas dan zal het verrijzenis christendom ook

echt werkelijkheid worden!

Maria Magdalena, eens ging zij ons als Norea voor op

de weg van de afdaling naar de aarde tot in het hart

van de materie. Maar nu roept zij ons op de materie los

te laten en de weg naar omhoog te zoeken, de weg

van de geest, de weg die Christus Zelf ons wijst:

Hij is het die ons tot Zich trekt.

Hans Stolp