Gebed voor in de Kerstnacht

Meester,

Eens werd u als mens geboren op aarde,
Eens begon die Geest van vrede in u op te lichten.
Eens werd u gedoopt met de levende Christusgeest –
en stap voor stap kwam die Geest in u tot leven,
en maakte u tot de levende manifestatie van de Christus op aarde.
Ik dank u dat u ons het levende licht gebracht hebt,
en dat het in u zichtbaar werd, voelbaar
voor al de mensen om u heen die zich ervoor openstelden.

Ik bid u, Meester,

help mij om innerlijk zuiver te worden, vredig en kalm,
vrij van angst, verdriet en krampachtigheid,
zodat de Geest van Christus in de stille ruimte van mijn hart
ook in mij geboren kan worden – dan wordt
ook mijn hart een levend licht, vol liefde en warmte.

Meester,

juist in deze nacht bid ik u:
laat de Christus ook in mij geboren mogen worden.
Dan wordt uzélf, opnieuw, in mij geboren
en word ik één met u.

Laat mij uw aanwezigheid voelen mogen,
laat uw gezicht oplichten in mijn hart,
laat mij ervaren mogen dat u mij leidt,
onzichtbaar voor anderen, maar voelbaar voor mijn hart.

Amen.