Gebed

HARM WAGENMAKERS

Liefdevolle Wijze God,

Hoewel ik weet dat U in mij woont, en ik in U,

ben ik al jaren bezig om mijzelf te zoeken.

Ik kan mij moeilijk concentreren

en de chaos in mijn hoofd 

wordt steeds maar groter

We leven een leven met zoveel mogelijkheden, 

er iets moois van te maken, maar het resultaat is

vaak dat, wat we voor ogen hadden en ons ten doel stelden, 

dat we daar gewoon niet aan toe komen doordat  

al die andere mogelijkheden, die we ook nog hebben,

ons uitdagen, en dan zijn er ook de mensen die ons zeggen 

wat we zouden moeten doen om gelukkiger te worden…

Terug!…. Terug wil ik naar MIJ en naar de wijsheid van mijn hart

zonder afleidingen en goede raad van anderen die net als ik , 

in feite zoeken naar de Bron waaruit dag en nacht een 

Warme Liefde straalt…

Een Liefde die we kunnen voelen

op ieder moment dat we stilstaan bij U

Mag dat de wens zijn voor deze tijd…

Dat wij stilstaan bij U en in U de rust vinden 

waaruit wij onszélf terugvinden en 

eindelijk in ware vrede kunnen Zijn.   

Amen.